User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Test br.3 iz predmeta Procesni fenomeni (06.12.2018, ptadmin)

Test br.3 će biti održan u ponedeljak 10.12.2018.godine sa početkom u 13.00 u sali broj 318.

Rezultati ostvareni na testu br.1 na predmetu Procesni fenomeni (07.11.2018, MStamenic)

Rezultati Testa br.1 na predmetu Procesni fenomeni koji je bio održan u ponedeljak 29.10.2018.godine nalaze se u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Uvid u radove zbog neradnog ponedeljka 12.11.2018. godine biće održan u petak 09.11.2018.godine u periodu od 13.00 do 14.00 u kabinetu 6.

Rezultati I samostalnog zadatka na predmetu Procesni fenomeni (31.10.2018, ptadmin)

Objavljeni u okviru odeljka Kutak za studente - Procesni fenomeni.

Uvid u radove - ponedeljak 5.11.2018. u periodu 12.00 do 13.00 u kabinetu 6.


start

UNIVERZITET U BEOGRADU

MAŠINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PROCESNU TEHNIKUPROCESING `18

PREZENTACIJA MODULA ZA PROCESNU TEHNIKU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

TERMINI PRIJEMA STUDENATA

Nastavnici i saradnici na Katedri za procesnu tehniku primaće studente u sledećim terminima

Nastavnik/Asistent/Saradnik Termin prijema Kabinet
prof. dr Aleksandar Petrović ponedeljak,
14.00-15.00
sreda,
13.00-14.00
113
prof. dr Srbislav Genić ponedeljak,
12.00-13.00
utorak,
12.00-13.00
012
prof. dr Aleksandar Jovović sreda,
13.00-14.00
petak,
13.00-14.00
06
prof. dr Dejan Radić četvrtak,
13.00-14.00
petak,
13.00-14.00
06
dr Mirjana Stamenić, docent ponedeljak,
12.00-13.00
četvrtak,
12.00-13.00
06
dr Marko Obradović, docent utorak,
13.00-14.00
petak,
13.00-14.00
06
dr Nenad Mitrović, docent ponedeljak,
13.00-14.00
sreda,
13.00-14.00
416
dr Dušan Todorović, docent utorak,
13.00-14.00
četvrtak,
13.00-14.00
410
Miloš Ivošević, asistent ponedeljak,
12.00-13.00
utorak,
12.00-13.00
012
Nikola Karličić, asistent utorak,
13.00-14.00
četvrtak,
13.00-14.00
06
Tomislav Simonović, saradnik utorak,
13.00-14.00
četvrtak,
13.00-14.00
012 V

start.txt · Last modified: 19/10/2018 09:51 by ptadmin