Univerzitet u Beogradu
Mašinski fakultet
Katedra za procesnu tehniku

Adresa:
Kraljice Marije 16
11120 Beograd

Telefon:
+381 11 3370 366
+381 11 3370 249
+381 11 3302 212

Faks:
+381 11 3370 364
+381 11 3370 266

e-mail:
sefkat_pt@mas.bg.ac.rs

dr Srbislav Genić, dipl. inž. maš.

redovni profesor

kabinet: 013 i 416
termin prijema studenata: ponedeljkom od 12.00 do 13.00, utorkom 12.00 do 13.00

tel: 011/3370 360, 3302 363
faks: 011/3370 364
email: sgenic@mas.bg.ac.rs

dr Aleksandar Petrović, dipl. inž. maš.

redovni profesor

kabinet: 113
termin prijema studenata: ponedeljkom od 13.00 do 14.00 i sredom od 13.00 do 14.00

tel: 011/3302 389
faks: 011/3370 364
email: apetrovic@mas.bg.ac.rs

dr Aleksandar Jovović, dipl. inž. maš.

redovni profesor

kabinet: 06 i 410
termin prijema studenata: sredom od 13.00 do 14.00 i petkom od 13.00 do 14.00

tel: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: ajovovic@mas.bg.ac.rs

dr Dejan Radić, dipl. inž. maš.

redovni profesor

kabinet: 06 i 410
termin prijema studenata: četvrtkom od 13.00 do 14.00 i petkom od 13.00 do 14.00

tel: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: dradic@mas.bg.ac.rs

dr Mirjana Stamenić, dipl. inž. maš.

vanredni profesor

kabinet: 06 i 410
termin prijema studenata: ponedeljkom od 12.00 do 13.00 i četvrtkom od 12.00 do 13.00

tel: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: mstamenic@mas.bg.ac.rs

dr Marko Obradović, dipl. inž. maš.

vanredni profesor

kabinet: 06 i 410
termin prijema studenata: četvrtkom od 13.00 do 14.00 i petkom od 13.00 do 14.00

tel: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: mobradovic@mas.bg.ac.rs

dr Nenad Mitrović, dipl. inž. maš.

vanredni profesor

kabinet: 416
termin prijema studenata: ponedeljkom od 13.00 do 14.00 i sredom od 13.00 do 14.00

email: nmitrovic@mas.bg.ac.rs

dr Dušan Todorović, dipl. inž. maš.

vanredni profesor

kabinet: 410
termin prijema studenata: utorkom od 13.00 do 14.00 i četvrtkom od 13.00 do 14.00

tel: 011/3302 310
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: dtodorovic@mas.bg.ac.rs

dr Nikola Karličić, mast. inž. maš.

docent

kabinet: 06
termin prijema studenata: utorkom od 13.00 do 14.00 i četvrtkom od 13.00 do 14.00

tel: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: nkarlicic@mas.bg.ac.rs

dr Miloš Ivošević, mast. inž. maš.

docent

kabinet: 012
termin prijema studenata: ponedeljkom od 12.00 do 13.00 i utorkom od 12.00 do 13.00

tel: 011/3370 360, 3302 363
faks: 011/3370 364
email: mivosevic@mas.bg.ac.rs