Univerzitet u Beogradu
Mašinski fakultet
Katedra za procesnu tehniku

Početna Vesti Istraživanje i razvoj Publikacije Akreditovana laboratorija Kutak za studente Kontakt

Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine

Univerzitet u Beogradu
Mašinski fakultet
Katedra za procesnu tehniku

Kraljice Marije 16
11120 Beograd

Rukovodilac laboratorije: prof. dr Dejan Radić:
tel: +381 11 3370 366
e-mail: dradic@mas.bg.ac.rs

Zamenik rukovodioca laboratorije: prof. dr Srbislav Genić
tel: +381 11 3302 360
e-mail: sgenic@mas.bg.ac.rs

Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine je akreditovana laboratorija za ispitivanje koja posluje u okviru Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Kao nova organizaciona struktura, akreditovana laboratorija je proizašla iz iskustava stečenih ispitivanjima koja su članovi Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu obavljali u okviru naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privrednim organizacijama.

U okviru Laboratorije radi 10 zaposlenih, prvenstveno nastavnika Mašinskog fakulteta u Beogradu, specijalizovanih u oblastima procesnog inženjerstva, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, za koje je Laboratorija akreditovana.


Predmet ispitivanjaVrsta ispitivanja Opseg merenja (gde je primenjivo) Standard
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu Hidrostatičko ispitivanje p = 0 - 40 bar SRPS EN 13445-5:2010, t.10.2.3.3
Komorni kotlovi Hidrostatičko ispitivanje p = 0 - 40 bar SRPS EN 12953-5:2010, t.5.7.2.3
  Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja)   SRPS EN 12953-11:2009
Vodogrejni kotlovi i pomoćna oprema Hidrostatičko ispitivanje p = 0 - 40 bar SRPS EN 12952-6:2012, t.10.2
  Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja)   SRPS EN 12952-15:2009
Parni kotlovi Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS M.E2.2013:1980 (povučen)\\ DIN 1942:1994\\ (povučen)
Cevovodne armature Ispitivanje čvrstoće kućišta p = 0 - 40 bar SRPS EN 12266-1: 2013, P10
  Ispitivanje zaptivenosti kućišta   SRPS EN 12266-1: 2013, P11
  Ispitivanje zaptivenost sedišta   SRPS EN 12266-1: 2013, P12
  Ispitivanje čvrstoće zapornog tela   SRPS EN 12266-1: 2013, P20
  Ispitivanje zaptivanja povratnog sedišta   SRPS EN 12266-1: 2013, P21
Razmenjivači toplote Toplotne performanse (merenje protoka, temperature i pada pritiska) protok: 0-9 m/s, temperatura: 0-200oC\\ pad pritiska: 0-1,5 bar SRPS EN 305: 2012\\ SRPS EN 1148:2012
Kule za hlađenje vode Toplotne performanse (merenje protoka, temperature i pada pritiska) protok: 0-9 m/s, temperatura: 0-200oC\\ pad pritiska: 0-1,5 bar SRPS EN13741:2012\\ CTI code ATC 105/00: 2000
Vazduh / Otpadni gas Emisije iz stacionarnih izvora - merenje koncentracije azotnih oksida NO, NO2 i NOx (hemiluminescencija) NOx: 0 - 2500 ppm SRPS ISO 10396:2010(1)\\ SRPS ISO 10849:2010(1)\\ SRPS EN 14792:2009(1)
  Emisije iz stacionarnih izvora - merenje koncentracije sumpor-dioksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija NDIR) SO2: 0 - 3000 ppm SRPS ISO 10396:2010(1)\\ SRPS ISO 7935:2010(1)
  Emisije iz stacionarnih izvora - merenje koncentracije ugljenmonoksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija NDIR) CO: 0 - 5000 ppm SRPS ISO 15058:2009(1)
  Emisije iz stacionarnih izvora - merenje koncentracije kiseonika (paramagnetizam) O2: 0 - 25% vol SRPS EN 14789:2009(1)
  Emisije iz stacionarnih izvora - merenje koncentracije ugljenmonoksida, ugljen-dioksida i kiseonika CO: 0 - 5000 ppm\\ CO2: 0 - 20% vol\\ O2: 0 - 25% vol SRPS ISO 10396:2010(1)\\ SRPS ISO 12039:2011(1)
  Emisije iz stacionarnih izvora - merenje koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika (metoda plameno-jonizujeće detekcije) 0 - 1000 mg/m3 SRPS EN 12619:2013(1
   0 - 10000 ppm SRPS EN 13526:2009(1)
  Određivanje dimnog broja pri sagorevanju ulja za loženje \\ pri sagorevanju ulja za loženje Bacharach skala: 0 - 9 SRPS B.H8 270:1968
  Određivanje masene koncentracije praškastih materija (gravimetrijska metoda) 20 - 1000 mg/m3 SRPS ISO 9096:2010(1)\\ SRPS ISO 10780:2010(1)
   < 50 mg/m3 SRPS EN 13284-1:2009(1)

(1) Laboratorija ispunjava zahteve za periodično merenje emisije u skladu sa SRPS CEN/TS 15675 i (uzorkovanje).

Akreditacija važi do: