Dan procesne tehnike

Povodom 60 godina od osnivanja Katedre za procesnu tehniku, nastavnici i saradnici Katedre organizovali su Dan procesne tehnike 23.10.2019. godine, kome je prisustvovalo više od 200 učesnika. Skup je otvorio prof. Aleksandar Jovović istakavši da je u proteklih 60 godina odškolovan veliki broj kvalitetnih inženjera koji su gradili privredu zemlje i učestvovali u brojnim projektima procesne industrije i zaštite životne sredine. Podsetio je da su mnogi procesari direktori IT kompanija, fondova, trgovačkih kuća, i poznati naučnici i istraživači na Fakultetu i van njega. Takođe, uz zahvalnost gostima na odzivu, zamolio ih je da tokom proslave ukažu na moguće nove oblasti i znanja kojima bi inženjeri ove struke trebalo da ovladaju kako bi bili konkurentni i na budućim tržištima radne snage.

Zatim je skup pozdravio Dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr Radivoje Mitrović, istakavši veliki značaj rada članova Katedre u razvoju i radu Fakulteta, uz kratak osvrt na stanje nastavnog procesa na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Šef Katedre za procesnu tehniku, prof. dr Srbislav Genić, je srdačno pozdravio sve kolege i prijatelje Katedre kojih je na skupu bilo preko 200 i zahvalio se na prisustvovanju skupu. Prof. Genić je u uvodnom izlaganju istakao važnost kontinuiteta rada Katedre za procesnu tehniku, pa tako i obeležavanja važnih trenutaka u životu Katedre.

Zatim je doc. dr Nikola Karličić prikazao istorijski razvoj Katedre, ukazavši na period između dva svetska rata, tj. 1923/24. godinu kada su formirani Mašinski i Elektrotehnički, a zatim Tehnološki smer. Kao rezultat napora Mašinskog fakulteta da zadovolji potrebe industrije u ovom profilu visoko stručnih kadrova, u jesen 1959. godine se u okviru Termotehničkog smera formira izborna grupa B i prvi put se pojavljuju posebni predmeti iz oblasti procesne tehnike, to su bili predmeti Tehnološki postupci i Tehnološki aparati. Prvim generacijama studenata Mašinskog fakulteta u oblasti procesne tehnike nastavu je držao prof. dr Slobodan Končar-Đurđević, u to vreme vanredni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta. Kroz prezentaciju prikazani su svi nastavnici i saradnici Katedre do današnjih dana.

Doc. dr Dušan Todorović je prikazao naučno istraživački rad i izdavačku delatnost Katedre.
Prezentacija koja je bila koncipirana u četiri celine: Izdavaštvo, Projekti nauke, Doktorski i magistarski radovi, Naučni radovi, dala je osvrt na dostignuća Katedre na ovom polju. Posvećenost nastavnika Katedre da, od prvih dana svoga nastanka, svojim studentima obezbedi odgovarajuću literaturu, dovela je do objavljivanja 25 udžbenika, računajući samo prva izdanja. Neretko se dešavalo da se u toku jedne godine izda i više udžbenika, pa je Katedra posebno ponosna tri godine (1991., 1996. i 2014.) kada su izdata po tri naslova. Velika aktivnost nastavničkog kadra u oblasti procesnog inženjerstva, tokom perioda od 60 godina, rezultovala je između ostalog sa preko 150 publikacija (ne računajući udžbenike), koje obuhvataju knjige, priručnike, uputstva i drugu stručnu literaturu. Nastavnici su se sa svojim saradnicima trudili da uvek participiraju na projektima nauke, koji su bili finansirani kako od strane nacionalnih državnih institucija tako i na projektima koji imaju međunarodni karakter (FP 5, EUREKA!, HORIZON 2020, bilaterali). Učešće na projektima nauke i intenzivna saradnja sa privredom, kao i velika posvećenost nastavnika dala je mogućnost za kvalitetnu realizaciju postdiplomskih studija na Katedri. Broj od 90 uspešno odbranjenih magistarskih i 50 doktorskih radova , sa temama iz gotovo svih oblasti procesne tehnike, svakako potvrđuje tu činjenicu, što je rezultovalo i velikim brojem radova objavljenih u časopisima i saopštenih na konferencijama.

Koleginica doc. dr Mirjana Stamenić je prikazala delatnost članova Katedre u oblasti saradnje sa privredom. Ova oblast je veoma značajna u radu Katedre i doprinosi svih ovih 60 godina boljim i naučnim i nastavnim rezultatima. Spisak kompanija sa kojima članovi Katedre sarađuju je dugačak, ali se ističe saradnja sa JP EPS, NIS Gasprom, HIP Petrohemija, JKP Beogradske elektrane, kompanijama metalskog kompleksa, cementarama, fabrikama iz prehrambene industrije, i to u oblasti projektovanja, izradi studija izvodljivosti, studija procene uticaja na životnu sredinu i ostalih ekspertiza, veštačenja i mišljenja po posebnim temama energetske efikasnosti i energetskih pregleda, ispitivanja sudova pod pritiskom, merenja emisije, termotehničkih karakteristika kotlovskih postrojenja, ispitivanja razmenjivača toplote, testiranja i razvoja novih procesa i uređaja ili poboljšanja karakteristika postojećih, procena vrednosti i opreme postrojenja. U prezentaciji je istaknuto da je Katedra učestvovala aktivno u izradi nacionalnih strateških dokumenata. Članovi Katedre su članovi republičkih komisija, ispitivači za polaganje stručnih ispita, komisija za dodelu projektantskih i izvođačkih licenci, tehnički ocenjivači i tehnički eksperti u Akreditacionom telu Srbije sa preko 200 ocenjivanja, predsednici komisija u Institutu za standardizaciju, članovi radnih grupa pri Ministarstvima, članovi Upravnih odbora različitih Instituta, predavači u stručnim organizacijama, glavni urednici časopisa, itd. Ukazano je na značaju rada Akreditovane laboratorije za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine (akreditacioni broj 01-312). U postupku je akreditacija Laboratorije pri centru za protiv-požarnu tehniku.

O saradnji Katedre za procesnu tehniku i Saveza Mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS-a) tokom proteklih godina govorio je prof. dr Miroslav Stanojević, predsednik Organizacionog odbora tradicionalnog skupa Procesing. Istakao je blisku saradnju Katedre i SMEITS-a na organizaciji protekla 32 skupa. Osnovne aktivnosti Društva za procesnu tehniku koje deluje u okviru SMEITS-a su organizovanje Procesinga, izdavanje časopisa Procesna tehnika, izdavanje stručne literature i organizovanje predavanja iz oblasti procesne tehnike. Iako Procesing nije skup Katedre već svih inženjera procesne tehnike sa svih fakulteta u Srbiji, Mašinski fakultet je do sada imao najznačajniju ulogu u razvoju i Društva i Procesinga. Jedan od ciljeva i proslave Katedre je da se sradnja sa drugim fakultetima koji u svojim nastavnim programima imaju oblast procesnog inženjerstva poboljša.

Katedra je u saradnji sa Naučnim programom Radio-televizije Srbije u periodu mart-maj 2019. godine realizovala projekat snimanja emisije u okviru serijala Kuća nauke. Ovu emisiju uređivala je mr Marija Stevanović, urednik u Naučnom programu RTS-a. Svi članovi Katedre su uzeli aktivno učešće u snimanju emisije koja je emitovana 24. maja 2019. Emisija je imala vrlo dobar odziv kod auditorijuma.
Ova emisija je promovisana na Kongresu Procesing 2019, a gostima na Proslavi Dana procesne tehnike je prikazana na kraju zvaničnog programa.