Univerzitet u Beogradu
Mašinski fakultet
Katedra za procesnu tehniku

Početna Vesti Istraživanje i razvoj Publikacije Akreditovana laboratorija Kutak za studente Kontakt

Časopis procesna tehnika je dostupan na sajtu izdavača SMEITS i najnoviji broj možete pregledati na linku


Naziv
1 Jaćimović, B., Genić, S., Toplotne operacije i aparati - Deo 1: Rekuperativni razmenjivači toplote, Mašinski fakultet, Beograd, 2016.
2 Genić S., Jaćimović B., Mitić S., Kolendić P., Ekonomske analize za potrebe procesnog inženjerstva, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
3 Genić S., Jaćimović B., Jarić M., Budimir N., Svojstva procesnih fluida, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
4 Jaćimović B., Genić S., Difuzione operacije i aparati Deo 2: Difuzione operacije, Mašinski fakultet, Beograd, 2010.
5 Jaćimović B., Genić S., Difuzione operacije i aparati Deo 1: Osnovi transporta supstancije, Mašinski fakultet, Beograd, 2007.