Univerzitet u Beogradu
Mašinski fakultet
Katedra za procesnu tehniku

Početna Vesti Istraživanje i razvoj Publikacije Akreditovana laboratorija Kutak za studente Kontakt

STRUČNA EKSKURZIJA - RUBIN A.D. KRUŠEVAC

Dana 21.04.2017. godine u okviru redovnih nastavnih aktivnosti na predmetu Biotehnologija u organizaciji Katedre za procesnu tehniku, realizovana je poseta Rubin A.D. Kruševac sa obilaskom proizvodnih pogona.

STRUČNA EKSKURZIJA JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA

Dana 11.12.2015. godine u okviru redovnih nastavnih aktivnosti na predmetu Upravljanje otpadom i otpadnim vodama i u organizaciji Katedre za procesnu tehniku, realizovana je poseta JKP Vodovod i kanalizacija Subotica sa obilaskom postrojenja za tretman otpadnih voda. Sa studentima II godine Master akademskih studija modula Procesna tehniku i zaštita životne sredina u poseti su bili i studenti modula Hidroenergetika.

STRUČNA EKSKURZIJA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOM BASENU BOR

Poseta studenata i profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Rudarsko-topioničarskom basenu Bor je bila organizovana dana 04.12.2013.godine. U okviru posete, organizovan je obilazak pogona stare topionice i rafinacije bakra, gradilišta nove topionice i fabrike sumporne kiseline i postrojenja flotacije Veliki Krivelj u okviru kompleksa RTB Bor. U nastavku možete pogledati slike sa stručne ekskurzije.