Procesari posetili novo postrojenje za upravljanje otpadom „Vinča“ - decembar 2022.

Studenti druge godine master akademskih studija na studijskom modulu Procesna tehnika i zaštita životne sredine Mašinskog fakulteta u Beogradu nedavno su posetili novo postrojenje za upravljanje otpadom „Vinča“. Kompleks nove sanitarne deponije u Vinči prostire se na oko 130 hektara dok je stara deponija zauzimala 42 hektara. U Energani koja će uskoro početi da radi iz otpada će se proizvoditi 30 megavata električne energije i 56 megavata toplotne energije.

Stručna poseta je realizovana u okviru predmeta „Upravljanje otpadom i otpadnim vodama“, a buduće master inženjere ugostili su predstavnici kompanija Beo Čista Energija d.o.o. i Suez Vinča Operator d.o.o.
Studenti su obišli najvažnije pogone i buduća postrojenja nove vinčanske deponije i upoznali se sa glavnim karakteristikama projekta “Javno-privatno partnerstvo” koji se realizuje u saradnji sa Gradom Beogradom. Tom prilikom mogli su da vide kako izgleda nova sanitarna deponija, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenje za reciklažu građevinskog otpada, kao i buduće prostrojenje za proizvodnju energije iz otpada, prvo te vrste u Srbiji.

Ova stručna poseta bila je dobra prilika da se studenti „na licu mesta“ upoznaju sa najsavremenijih tehnologijama i rešenjima u upravljanju otpadom i na taj način nadograde teorijska znanja iz ove oblasti.

STRUČNA EKSKURZIJA - RUBIN A.D. KRUŠEVAC

Dana 21.04.2017. godine u okviru redovnih nastavnih aktivnosti na predmetu Biotehnologija u organizaciji Katedre za procesnu tehniku, realizovana je poseta Rubin A.D. Kruševac sa obilaskom proizvodnih pogona.

STRUČNA EKSKURZIJA JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA

Dana 11.12.2015. godine u okviru redovnih nastavnih aktivnosti na predmetu Upravljanje otpadom i otpadnim vodama i u organizaciji Katedre za procesnu tehniku, realizovana je poseta JKP Vodovod i kanalizacija Subotica sa obilaskom postrojenja za tretman otpadnih voda. Sa studentima II godine Master akademskih studija modula Procesna tehniku i zaštita životne sredina u poseti su bili i studenti modula Hidroenergetika.

STRUČNA EKSKURZIJA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOM BASENU BOR

Poseta studenata i profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Rudarsko-topioničarskom basenu Bor je bila organizovana dana 04.12.2013.godine. U okviru posete, organizovan je obilazak pogona stare topionice i rafinacije bakra, gradilišta nove topionice i fabrike sumporne kiseline i postrojenja flotacije Veliki Krivelj u okviru kompleksa RTB Bor. U nastavku možete pogledati slike sa stručne ekskurzije.