dr Mirjana Stamenić - vanredni profesor -

Zaposlena na Mašinskom fakultetu od 01.03.2000.godine

Održava nastavu na master i doktorskim akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Master akademske studije

Doktorske akademske studije


Kontakt


Radno iskustvo

Mašinski fakultet Beograd, Kraljice Marije 16, 11000 Beograd, Srbija


Glavni poslovi i odgovornosti

Učešće u izvođenju nastave i auditornih i laboratorijskih vežbi na Odseku za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine na osnovnim i master studijama

Praktičan inženjerski rad: projektovanje u oblasti procesne tehnike i termotehnike, izrada tehničke dokumentacije za aparate i postrojenja, studije, ekspertize, potvrde o kontroli kvaliteta, nostrifikacija tehničke dokumentacije, izrada programskih alata za specifične probleme, industrijska i laboratorijska ispitivanja procesa i opreme, ekspertiza i veštačenje u oblasti Mašinske tehnike, uža specijalnost Procesna tehnika, termotehnika, termoenergetika i hidroenergetika.


Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet


Usavršavanja

Kursevi
2003/2004 Izrada energetskih bilansa u industriji, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije
2004/2005 Energetski menadžment primenjen u prehrambenoj industriji, NEEG (Norwegian Energy Efficiency Group) i Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije
2005Energy Efficiency and Conservation, Japan International Cooperation Agency, Tokyo, Japan
2006Poslediplomski specijalistički kurs "Energetski menadžment u industrijskim preduzećima", Mašinski fakultet U Beogradu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, IFE (Institytt for energiteknikk), Norway
2006UNIDO Training for Cleaner Production Consultant
2008Interni proverivači sistema kvaliteta (ISO/EIC 17025:2005), ADQM,Beograd
2011Obuka za izradu energetskih audita u industriji, Mreža za energetsku efikasnost u industriji Srbije, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu

Lične veštine i kompetencije

ČitanjeGovorPisanje
Engleski jezikodličnoodličnoodlično
Ruski jezikdobrodobrodobro
Nemački jezikosnovnoosnovnoosnovno

Kompjuterske veštine i kompetencije
Vešto korišcenje Microsoft Office™ alata (Word, Excel i Power Point)
Poznavanje aplikacija grafičkog dizajna (CAD/CAM) - AutoCAD, Catia V6, I-DEAS
Poznavanje aplikacija za CFD simulacije - StarCD Adapco, ANSYS 2012
Poznavanje aplikacija: MatCAD, MatLab, NI Lab View, Visual Fortran

Članstvo u profesionalnim organizacijama
2006Inženjerska komora Srbije (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike 330,
odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike 332,
odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike 430 )
2010Društvo termičara Srbije
2010Društvo za procesnu tehniku
2014Sudski veštak za oblast Mašinska tehnika, uža specijalnost Procesna tehnika, termotehnika, termoenergetika, hidroenergetika.

Naučno-istraživački projekti

Nacionalni projekti

 1. Povećanje energetske efikasnosti proizvodnih postrojenja u Sartid-u a.d. korišćenjem otpadne toplote iz proizvodnih pogona, br.Ugovora NP EE302-6A, 2002-2003., rukovodilac projekta: prof. dr Branislav Jaćimović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 2. Povećanje energetske efikasnosti industrijskih gasnih peći u Valjaonici Aluminijuma-Sevojno primenom savremenih tehničkih rešenja, br. Ugovora NP EE302-20A, 2002-2003., rukovodilac projekta: dr Dušan Gajić, Institut Kirilo Savić
 3. Poboljšanje energetske efikasnosti procesa sušenja uglja u pogonima Sušara u DP Kolubara Prerada Vreoci, br. Ugovora NP EE302-59A, 2002-2003., rukovodilac projekta: prof. dr Branislav Jaćimović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 4. Studija – Mogućnost korišćenja gasnih motora za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, rukovodioci: prof. dr Đorđe Bašić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr Goran Jankes, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 5. Integrisani sistem za procesiranje industrijskog, komunalnog i bio-otpada, br. Ugovora EE720-1025B, 2004.-2007. rukovodilac projekta: dr Stojković S., Lola institut u sastavu Ivo Lola Ribar
 6. Demonstracioni projekat: Postrojenje za prečišćavanje dimnih gasova i korišćenje otpadne toplote u d.d. „Vunizol“-Surdulica, br. Ugovora I.EE301-1014B, 2005., rukovodilac projekta: doc. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 7. Demonstracioni projekat: Iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova parnog kotla na suncokretovu ljusku sa prečišćavanjem dimnih gasova, br. Ugovora I.EE301-1015B, 2005., rukovodilac projekta: doc. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 8. Demonstracioni projekat: Uvođenje gazdovanja energijom i primena mera energetske efikasnosti u papirnoj industriji br. Ugovora I.EE302-1034, 2005., rukovodilac projekta: dr Slobodan Škundrić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla
 9. Projekat sa zadatom temom u okviru programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2005.-2007. Uporedna (tehno-ekonomska) analiza mogućnosti upotrebe različitih vidova obnovljivih izvora energije u Srbiji (prirodnih i otpadnih: deponijski gas, vetar, sunce itd.), br. Ugovora TD-7029A, rukovodilac projekta: prof. dr Anđelka Mihajlov, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 10. Povećanje energetske efikasnosti industrijskih procesa primenom elektromotornih pogona sa širokim opsegom regulacije brzine za transport fluida i materijala, br. Ugovora EE-232031, 2006.-2008., rukovodilac projekta: prof. dr Borislav Jeftenić, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu
 11. Primena upravljačko-informacionih tehnologija u poboljšanju procesa upravljanja energetskim sistemima, br. Ugovora EE-232020, 2006.-2008., rukovodilac projekta: prof. dr Dušan Petrovački, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 12. Korišćenje otpadne toplote i otpadnih materijala u procesnoj industriji, br. ugovora EE-233009, 2006.-2009., rukovodilac projekta: prof. dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 13. Tehnologije korišćenja biomase za kombinovanu proizvodnju električne enerije i za kogeneraciju, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.01.2008.-31.03.2011., ugovor br. 18026, rukovodilac projekta: prof. dr Vojin Grković, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 14. Razvoj i izgradnja demonstracionog postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije za gasifikaciju biomase, TR33049, za period od 01.01.2011. do 31.12.2015.rukovodilac projekta: prof. dr Goran Jankes (prva godina istraživanja), Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, prof. dr Miroslav Stanojević, red.prof. (do kraja perioda istraživanja), Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 15. Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima, TR33017, za period od 01.01.2011. do 31.12.2015, rukovodilac projekta do 2018: dr Aleksandar Nikolić, naučni saradnik Institut za elektrotehniku Nikola Tesla, Beograd, rukovodilac projekta od 2018: dr Mirjana Stamenić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Međunarodni projekti

 1. EU INCO-Copernicus Cordis Project: Reducing Fuel Consumption and Air Pollution of Industrial Furnaces by High Efficiency Pebble-Heaters and Fluid-Dynamical Valve, Contract No. ICA2-CT-2002-10004, 2002.-2009.
 2. Fact Finding Survey on Local Level of Sites and Initial Energy Assessment for Northern Serbia for the Study for Introduction of Energy Management System in Energy Consumption Sectors in the Republic of Serbia, (Contract for consulting services between The Tokyo Electric Power Company Incorporated and Innovation Center, Faculty of Mechanical Engineering, Serbian Industrial Energy Efficiency Network)
 3. Bilateralni naučni projekat između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i DAAD, SR Nemačka, između Mašinskig fakulteta Univerziteta u Beogradu iTU Clausthal, Germany: “Istraživanje strujanja vazduha u nosnoj duplji čoveka primenom PIV merne tehnike i CFD analize”, period realizacija 2016.-2017.

Reference

Radovi u međunarodnim časopisima

 1. Jankes, G., Cvetković, O., Milovanović, N., Ercegovac, M., Adžić, M., Stamenić, M.: Rapid pyrolysis of Serbian soft brown coals, Thermal Science, Vol. 13, No. 1, 2009. pp. 113-125, DOI: 10.2298/TSCI0901113J
 2. Banjac, M., Stamenić, M., Lečić, M., Stakić, M.: Size distribution of agglomerates of milk powder in wet granulation process in a vibro-fluidized bed, Brazilian Journal of Chemical Engineering, Vol. 26, No. 3, July-September, 2009. pp. 515-525
 3. Jankes, G., Tanasić, N., Stamenić, M., Adžić, V.: Waste Heat Potentials in the Drying Section of the Paper Machine in Umka Cardboard Mill, Thermal Science, Vol. 15, No. 3, 2011. pp. 735-747, DOI: 10.2298/TSCI110609066J
 4. Jankes, G., Trninić, M., Stamenić, M., Simonović, T., Tanasić, N., Labus, J.: Biomass gasification with CHP production: A review of state of the art technology and near future perspectives, Thermal Science, Vol. 16, No. Suppl. 1, 2012, pp. 115-130, DOI:10.2298/TSCI120216066J
 5. Stamenić, M.:Experimental research of pressure drop in packed beds of monosized spheres a novel correlation for pressure drop calculation, Thermal Science, Vol.21, Suppl.3, 2017, pp.S717-724, DOI: 10.2298/TSCI161025327S, ISSN 0354-9836
 6. Jaćimović, B., Genić, S., Stamenić, M.: Reconsideration of enthalpy and entropy data and correlations for ammonia-water mixture up to 100 bar AND 535 degrees C, International Journal of Refrigeration – Revue Internationale du Froid, Vol. 100, 2019, pp. 83-92, DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2019.01.004

Radovi na međunarodnim konferencijama

 1. Nikolić A., Milosavljević, S., Stamenić, M., Jankes, G.: Uvođenje gazdovanja energijom i primena mera energetske efikasnosti u papirnoj industriji, Zbornik radova XII međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, Zlatibor, 20-23. jun 2006, str. 91-95
 2. Jankes, G., Tanasić, N., Stamenić, M., Nikolić, M.: Material and heat balance of the cardboard machine in „Umka“ cardboard mill, PSU-UNS 4th International Conference on Engineering Technologies - ICET 2009, Novi Sad, April 28-30, 2009, pp. 160
 3. Jankes, G., Tanasić, N., Stamenić, M., Nikolić, M.: Possible applications of pebble-bed heat exchangers in the utilization of waste heat in paper industry, PSU-UNS 4th International Conference on Engineering Technologies - ICET 2009, Novi Sad, April 28-30, 2009, pp. 161
 4. Jankes, G., Tanasić, N., Stamenić, M., Nikolić, M.: Materijalni i toplotni bilans karton mašine u fabrici kartona Umka A.D., tehničko rešenje za korišćenje otpadne toplote i potencijali za uštedu u potrošnji energije, Zbornik radova, XV Međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, Zlatibor, 23.-25. jun 2009, str. 19-31
 5. Stamenić, M., Nikolić, A., Jankes, G., Milosavljević, S.: Metodologija određivanja energetskih indikatora za analizu energetske efikasnosti u papirnoj industriji, Zbornik radova, XVI Međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, Zlatibor, 15.-18. jun 2010, str. 49-54
 6. Jankes, G., Stamenić, M.: Energy Management and Energy Efficiency in Industrial Enterprises, Proceedings of the Second Regional Conference Industrial Energy an Environmental Protection in Southeast Europe, IEEP '10, Zlatibor, June, 22-26, 2010, Serbia (CD edition), ISBN 978-86-7877-012-8
 7. Grković, V., Jankes, G., Gvozdenac, D., Stamenić, M., Miljković, B.: Biomass technologies for power production and cogeneration, Proceedings of the Second Regional Conference Industrial Energy an Environmental Protection in Southeast Europe, IEEP '10, Zlatibor, June, 22-26, 2010, Serbia (CD edition), ISBN 978-86-7877-012-8, pp. 54
 8. Jankes, G., Grković, V., Stamenić, M., Trninić, M.: Demo Cogeneration Unit of 200 kWel with Gasification of Solid Biomass as a Fuel, Proceedings of the Second Regional Conference Industrial Energy an Environmental Protection in Southeast Europe, IEEP '10, Zlatibor, June, 22-26, 2010, Serbia (CD edition), ISBN 978-86-7877-012-8, pp. 61
 9. Trninić, M., Grønli, Jankes, G., Stamenić, M.: Corn Cob as a Highly Quality Fuel Suitable for Combined Heat and Power Production, Proceedings of the Second Regional Conference Industrial Energy an Environmental Protection in Southeast Europe, IEEP '10, Zlatibor, June, 22-26, 2010, Serbia (CD edition), ISBN 978-86-7877-012-8, pp. 68
 10. Nikolić, A., Stamenić, M., Tanasić, N., Milosavljević, S., Jankes, G.: Definisanje kritičnih tačaka potrošnje energije u industriji papira kao polazna osnova za izradu energetskih bilansa, Zbornik radova, XVII Međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, Zlatibor, 21.-24. jun 2011, str. 123-130
 11. Jankes, G., Stamenić, M.: Efficiency of Heat Production in Serbian Industrial Sector, Proceedings of the Third Regional Conference Industrial Energy an Environmental Protection in Southeast Europe, IEEP 2011, Kopaonik, June, 21-25, 2011, Serbia (CD edition), ISBN 978-86-7877-022-7
 12. Stamenić, M., Nikolić, A., Jankes, G., Tanasić, N., Delić, J.: Energy Management System in Industry as Precondition for Energy Efficiency Improvement, Proceedings of the Third Regional Conference Industrial Energy an Environmental Protection in Southeast Europe, IEEP 2011, Kopaonik, June, 21-25, 2011, Serbia (CD edition), ISBN 978-86-7877-022-7
 13. Trninić, M., Jankes, G., Stamenić, M., Simonović, T.: Biomass Gasification as a Technology for Using Biomass Energy for Combined Heat and Power Generation, Proceedings of the Third Regional Conference Industrial Energy an Environmental Protection in Southeast Europe, IEEP 2011, Kopaonik, June, 21-25, 2011, Serbia (CD edition), ISBN 978-86-7877-022-7
 14. Trninić, M., Stamenić, M., Jankes, G.: Downdraft Biomass Gasification of Corn Residues for the Combined Heat and Power, Proceedings of the ICPS 2011 – 11th International Conference on Polygeneration Strategies, Vienna 30 August – 1 September, 2011, Austria, pp. 375-382, ISBN 978-3-9502754-2-1
 15. Stamenic, M.; Jankes, G.; Tanasic, N.; Trninic, M.; Simonovic, T.: Energy audit as a tool for improving overal energy efficiency in Serbian industrial sector, Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), 2012 2nd International Symposium on, June, 25-27, 2012, New Castle, pp. 118-122, DOI: 10.1109/EFEA.2012.6294075
 16. Tanasic, N.; Jankes, G.; Stamenic, M.; Trninic, M.; Simonovic, T.: Airflow measurements and mass and heat balance in a cardboard mill hall to approach energy efficiency, Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), 2012 2nd International Symposium on, June, 25-27, 2012, New Castle, pp. 123-127, DOI: 10.1109/EFEA.2012.6294074

Monografska bibliografska publikacija

 1. Karamarković, V., Matejić, M., Brdarević, LJ., Stamenić, M., Ramić, B.: Uputstvo za pripremu projekata u oblasti energetske efikasnosti u opštinama, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Beograd, 2008. (ISBN 978-86-87765-00-9)
 2. Jankes, G., Stamenić, M., i dr.: Priručnik za poboljšanje energetske efikasnosti i racionalnu upotrebu energije u industriji, Mašinski fakultet u Beogradu, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Mreža za energetsku efikasnost u industriji Srbije, Beograd, decembar, 2009. (ISBN 978-86-7083-680-8)

Zbirka zadataka

 1. Jankes, G., Stanojević, M., Karan, M., Stamenić, M.: Industrijske peći i kotlovi priručnik za vežbanja sa rešenim zadacima, II prerađeno i dopunjeno izdanje, Mašinski fakultet, Beograd, 2001.