dr Dušan Todorović
- vanredni profesor -


Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 01.09.2008. godine

Održava nastavu na osnovnim, master i doktorskim akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Osnovne akademske studije

Master akademske studije


Kontakt