dr Dejan Radić
- redovni profesor -


Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 01.05.1997.godine

Održava nastavu na osnovnim, master i doktorskim akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Master akademske studije

Doktorske akademske studije