dr Aleksandar Petrović, dipl. inž. maš
- redovni profesor -


Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 02.03.1987.godine.

Održava nastavu na osnovnim, master i doktorskim akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske akademske studijeKontakt


Radno iskustvo

Mašinski fakultet Beograd, Kraljice Marije 16, 11000 Beograd, Srbija

Glavni poslovi i odgovornosti

Nastava na Odseku za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine na Osnovnim, Magistarskim i Doktorskim studijama

Praktičan inženjerski rad


Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet


Usavršavanja


Jezici


Članstvo u profesionalnim organizacijama


Ostale kvalifikacije


Jednodnevni i višednevni kursevi za obuku stručnjaka za potrebe privrede


Kompjuterske veštine i kompetencije

Microsoft Office, Acad, Mcad …


Reference

1. MAGISTARSKA TEZA

Petrović A.: “Analiza uticaja lokalnih opterećenja na naponsko stanje cilindričnih omotača posuda pod pritiskom”, magistarska teza, Mašinski fakultet, Beograd, april 1992.godine.

2. DOKTORSKA DISERTACIJA

Petrović, A.,: Određivanje napona u cilindričnim omotačima posuda pod pritiskom izazvanih lokalnim opterećenjima, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd, jun 2000. godine.

3 OBJAVLJENI RADOVI

3.1 Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima (JSR liste)

Petrović, A.: An Analysis of Stress in Cylindrical Shells of Pressure Vessels Due to Loads Applied to the Free End of Nozzle, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 78, Num.7, ELSEVIER, United Kingdom. pp 485 – 493, 2001. ISSN 0308-0161, IF= 0,25 – 2001. (M23)

Dedić, A., Petrović, A., Nešić, M.: Modeling the process of desorption of water in oak (Quecus robur L.) wood, Hoizforschung, Vol. 58, pp 268-273, 2004. ISSN 0018-3830, IF= 0,939 – 2004 (M21)

Ljiljana Tihacek Sojic, Aleksandra Milic Lemic, Ivan Tanasic, Nenad Mitrovic, Milos Milosevic and Aleksandar Petrovic. Compressive strains and displacement in a partially dentate lower jaw rehabilitated with two different treatment modalities.Gerodontology 2011; doi: 10.1111/j.1741-2358.2011. 00572.x ISSN 0734-0664 IF= 1,218 – 2010 (M23)

Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović A., Ilić, P, Pavčlović, S.: Analysis of the amount of communal waste TTEM journal; Vol. 7. No. 1. 2013, pp 1-12 (potvrda o prijemu za štampu) ISSN 1840-1503 IF= 0,256 – 2010. (M23)

A L Petrovic, M M Balac, A M Jovovic, and A Dedic Oblique nozzle loaded by the torque moment–stress state in the cylindrical shells on the pressure vessel Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 0954406211415907, first published on September 23, 2011 as doi:10.1177/0954406211415907 ISSN (printed): 0954-4062. ISSN (electronic): 2041-2983. IF= 0,451 (M23)

Milos Milosevic, Nenad Mitrovic, Radomir Jovicic, Tasko Maneski, Aleksandar Petrovic and Tarek Buruga: Measurement of local tensile properties of welded joint using digital image correlation method, Chmicke listy S, ročnik 106, s485 –s488 (2012) ISSN 0009-2770 IF = 0,529 – 2011 (M23)

Nenad Mitrovic, Milos Milosevic, Aleksandar Petrovic, Tasko Maneski and Milorad Zrilic Experimental and numerical analysis of local mechanical properties of globe valve housing, Chmicke listy S, ročnik 106, s491 –s494 (2012) ISSN 0009-2770 IF = 0,529 – 2011 (M23)

3.2 Međunarodne monografije

Petrović, A i grupa autora: Developments of Equipment in process and enviromental engineering, Mašinski fakultet u Beogradu, Mašinski fakultet u Temišvaru Rumunija, Beograd, 2000. Godina, str.173, ISBN 86-7083-385-9

3.3 Monografije nacionalnog značaja

Popović, D., Bogner, M., Jaćimović, B., Kuburović, M., Jankes, G., Vuković, D., Stanojević, M., Karan, M., Petrović, A., Genić, S., Jovović, A., Radić, D.: 40 godina nastave na Odseku za procesnu tehniku - monografija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, decembar 1999., str. 85., ISBN 86-7083-357-3

Mitrović, R., Popović, P. i grupa autora (Petrović, A.) Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda – razvoj infrastrukture, Direktiva PED 97/23/EC – Oprema pod pritiskom, Institut za nuklearne nauke Vinča, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2009. (237-308) ISBN 978-86-7306-098-9

3.4 Udžbenici i stručne knjige

Bogner M., Petrović A., “Konstrukcije i proračuni procesne opreme”, zbirka zadataka, Mašinski fakultet, Beograd, 1991.godine.

Bogner, M., Petrović, A.: Procena usluga u investicionoj izgradnji, knjiga, SMEITS, Beograd, februar 1995.

Bogner, M., Petrović, A.: Procena usluga u investicionoj izgradnji, knjiga, SMEITS, Beograd, Drugo prerađeno i dopunjeno izdanje, SMEITS, Beograd, 1999.

Bogner, M., Petrović, A., Posude pod pritiskom, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd., 2003.

Bogner, M., i grupa autora (Petrović, A.), Termotehničar , poglavlje Konstrukcija i proračun aparata, Inter klima – grafika, Vrnjačka banja i SMEITS Beograd, 2004

Bogner, M., i grupa autora (Petrović, A.), Termotehničar , poglavlje Pogon i održavanje uređaja i postrojenja, Inter klima – grafika, Vrnjačka banja i SMEITS Beograd, 2004

Bogner, M., i grupa autora (Petrović, A.) Procena usluga u planiranju i izgradnji, treće dopunjeno i prerađeno izdanje, Inter klima – grafika, Vrnjačka banja, Beograd, 2009.

Isailović, M., Petrović,A., Bogner, M., Mitrović,N.: Propisai o opremi pod pritiskom, tom 2, ETA, Beograd, 2013.

3.5 Ostali objavljeni radovi

Više od 100 objavljenih radova u domaćim časopisaima i na internacionalnim i domaćim kongresima i skupovima

4. STRUČNI RADOVI

Više od 300 poslava urađenih za potrebe privrede. (Glavni projekti, tehničke kontrole, stručne kontrole, tehnički pregledi, ejektori i ejektorski sistemi, instalacije za merenje i ispitivanje, konstruktivna dokumentacija …)