dr Aleksandar Jovović
- redovni profesor -


Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 01.11.1992.godine

Održava nastavu na osnovnim, master i doktorskim akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske akademske studije