User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Upravljanje otpadom i otpadnim vodama - dodatni termin ispita (14.03.2018, admin)

Datum polaganja ispita: 28.03.2018. god.

Vreme polaganja ispita: 11:00h

Prijavljeni studenti:

Milan Peseki

Bojan Ristevski

Katarina Milivojčević

Mina Rakić

Jovan Tomović

Nikola Milatović

Miloš Milisavljević

Marija Stanković

Marijana Krstić

Stevan Galić

Veljko Antić

Boris Bajin i

Svetlana Kuburović

Nastava na predmetu Peći i kotlovi u industriji (20.02.2018, ptadmin)

Nastava na predmetu Peći i kotlovi u industriji se izvodi utorkom od 09:00 do 14:00 u sali 512 na V spratu.

Konsultacije na ovom predmetu:

doc. dr Mirjana Stamenić - utorak i sreda od 14:00 do 15:00 u kabinetu 006 Tomislav Simonović - utorak i sreda 14:00 do 15:00 u kabinetu 012V


wiki:publikacije

PUBLIKACIJE


Časopis procesna tehnika je dostupan na sajtu izdavača SMEITS i najnoviji broj možete pregledati na linku ovde


1 Jaćimović, B., Genić, S., Toplotne operacije i aparati – Deo 1: Rekuperativni razmenjivači toplote, Mašinski fakultet, Beograd, 2016.
2 Genić S., Jaćimović B., Mitić S., Kolendić P., Ekonomske analize za potrebe procesnog inženjerstva, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
3 Genić S., Jaćimović B., Jarić M., Budimir N., Svojstva procesnih fluida, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
4 Jaćimović B., Genić S., Difuzione operacije i aparati Deo 2: Difuzione operacije, Mašinski fakultet, Beograd, 2010.
5 Jaćimović B., Genić S., Difuzione operacije i aparati Deo 1: Osnovi transporta supstancije, Mašinski fakultet, Beograd, 2007.
wiki/publikacije.txt · Last modified: 02/03/2017 11:19 by admin