User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Promena termina za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika (19.09.2017, ptadmin)

Termin za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika u oktobarskom ispitnom roku je subota 23.09.2017.godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu 6.wiki:publikacije

PUBLIKACIJE


Časopis procesna tehnika je dostupan na sajtu izdavača SMEITS i najnoviji broj možete pregledati na linku ovde


1 Jaćimović, B., Genić, S., Toplotne operacije i aparati – Deo 1: Rekuperativni razmenjivači toplote, Mašinski fakultet, Beograd, 2016.
2 Genić S., Jaćimović B., Mitić S., Kolendić P., Ekonomske analize za potrebe procesnog inženjerstva, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
3 Genić S., Jaćimović B., Jarić M., Budimir N., Svojstva procesnih fluida, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
4 Jaćimović B., Genić S., Difuzione operacije i aparati Deo 2: Difuzione operacije, Mašinski fakultet, Beograd, 2010.
5 Jaćimović B., Genić S., Difuzione operacije i aparati Deo 1: Osnovi transporta supstancije, Mašinski fakultet, Beograd, 2007.
wiki/publikacije.txt · Last modified: 02/03/2017 11:19 by admin