User Tools

Site Tools


wiki:o_nama:zaposleni:nikola_karlicic

Nikola Karličić


Asistent

Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 2012. godine

Održava nastavu na osnovnim i master akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Osnovne akademske studije
Master akademske studije
wiki/o_nama/zaposleni/nikola_karlicic.txt · Last modified: 21/03/2017 11:00 by profesor