User Tools

Site Tools


wiki:o_nama:zaposleni:milos_ivosevic

Miloš Ivošević


Asistent

Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 2012. godine

Održava nastavu na osnovnim i master akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

wiki/o_nama/zaposleni/milos_ivosevic.txt · Last modified: 26/01/2017 15:17 by admin