User Tools

Site Tools


wiki:o_nama:zaposleni:dusan_todorovic

Dušan Todorović


Asistent

Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 01.09.2008. godine

Održava nastavu na osnovnim i master akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Osnovne akademske studije
Master akademske studije
wiki/o_nama/zaposleni/dusan_todorovic.txt · Last modified: 21/03/2017 11:00 by profesor