User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Promena termina za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika (19.09.2017, ptadmin)

Termin za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika u oktobarskom ispitnom roku je subota 23.09.2017.godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu 6.wiki:o_nama:zaposleni:dejan_radic

Prof. dr Dejan Radić

Redovni profesor


Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 01.05.1997.godine

Održava nastavu na master i doktorskim akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Master akademske studije
Doktorske akademske studijewiki/o_nama/zaposleni/dejan_radic.txt · Last modified: 21/03/2017 11:00 by profesor