User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Резултати остварени на испиту из предмета Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године (18.06.2018, ptadmin)

Резултати остварени на испиту Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године објављени су у оквиру одељка Кутак за студенте-Процесна енергетика. Упис оцена ће бити организован у понедељак 18.06.2018.г и у уторак 19.06.2018.године у периоду од 9.00 до 10.00 у кабинету 6. Студенти који нису доставили извештај о лабораторијској вежби дужни су да исти доставе предметном наставнику пре уписа оцене у индекс.

Остварени резултати на предмету Процесна енергетика (18.06.2018, ptadmin)

У оквиру одељка Кутак за студенте -Процесна енергетика објављен је списак са оствареним поенима у оквиру наставних активности. Студенти који су обележени црвеном бојом у обавези су да доставе извештаје о лабораторијској вежби! Последњи термин за достављање извештаја је 25.06.2018.

Promena termina ispita (04.06.2018, ptadmin)

Ispiti iz predmeta Projektovanje, izgradnja i eksploatacija procesnih sistema i Tehnicki propisi u junskom ispitnom roku ce se odrzati u petak 08.06 od 12h. Ispit ce se odrzati u kabinetu 416.


wiki:o_nama:zaposleni:aleksandar_petrovic

dr Aleksandar Petrović, dipl. inž. maš.

Redovni profesor


Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 02.03.1987.godine

Održava nastavu na osnovnim, master i doktorskim akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Osnovne akademske studije
Master akademske studije
Doktorske akademske studijeKontakt

Telefon 011-3302-389
Broj faksa 011-3370-364
E-pošta apetrovic@mas.bg.ac.rs

Radno iskustvo

Mašinski fakultet Beograd, Kraljice Marije 16, 11000 Beograd, Srbija
1988 – 2002 Asistent
2002 – 2007 Docent
2007 – 2013 Vanredni profesor
2013 – Redovni profesor
Glavni poslovi i odgovornosti Nastava na Odseku za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine na osnovnim, magistarskim i doktorskim studijama
Praktičan inženjerski rad Projektovanje u oblasti procesne tehnike i termotehnike, izrada tehničke dokumentacije za aparate i postrojenja, nostrifikacija tehničke dokumentacije, studije, ekspertize, veštačenja, postupci ocenjivanja usaglašenosti opreme pod pritiskom, potvrde o kontroli kvaliteta, izrada softverskih paketa, industrijska i laboratorijska ispitivanja procesa i opreme

Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
1986 Diplomirani inženjer mašinstva
1992 Magistar mašinstva
2000 Doktor tehničkih nauka

Usavršavanja

1988. Stručni ispit - oblast mašistvo
1995. Specijalista zavarivanja prema SRPS C.T3.072 (Zavod za zavarivanje Beograd)
1996. Stručni ispit - prirodni gas
1998. Boravak na Univerzitetu Purdue, SAD
2003. Licenca 330 odgovornog projektanta termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike (Iženjerska komora Srbije)
2005. Licenca 332 odgovornog projektanta hidrotehničkih instalacija i objekata
Više kurseva iz oblasti ocenjivanja usaglašenosti

Jezici

Engleski i Ruski

Članstvo u profesionalnim organizacijama

 • - Inženjerska komora Srbije,
 • - Cavez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
 • - Podpredsednik Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti pri Privrednoj komori Srbije više godina

Ostale kvalifikacije

 • - Član naučnog ili organizacionog odbora kongresa PROCESING kao i uređivačkog odbora časopisa Procesna tehnika više godina
 • - Predsednik naučnog odbora Kongresa Procesing 2012.
 • - Član je naučnog odbora kongresa PTEP 2011 i kongresa IIZS 2012 i 2013.
 • - Rukovodilac akreditovane Laboratorije za procesnu tehniku i zaštitu životna sredine, sada je na mestu zamenika rukovodioca iste laboratorije.
 • - Član je Saveta Mašinskog fakulteta na kome radi od 2012.
 • - Rukovodilac Centra za kvalitet Inovacionog centra Mašinskog fakulteta i
 • - Rukovodilac kvaliteta Centra za kvalitet Inovacionog centra Mašinskog fakulteta koji u svom sastavu ima četiri akreditovane laboratorije i jedno kontrolno telo. Kao rukovodioc Centra za kvalitet učestvovao je u postupku dobijanja akreditacije za sve četiri laboratorije.
 • - Ispitivač za polaganje stručnih ispita iz oblasti mašinstva (do sada više puta imenovan od strane ministarstva koje je nadležno za izgradnju objekata).
 • - Ispitivač za polaganje stručnih ispita iz oblasti prirodnog gasa (do sada više puta imenovan od ministarstva nadležnog za oblast energetike) više godina.
 • - Dugogodišnji tehnički ekspert i tehnički ocenjivač Akreditacionog tela Srbije. Učestvovao u ocenjivanju više od 100 puta (laboratorije, kontrolne organizacije i sertifikacione tela).
 • - Često je angažovan od strane republičke revizione komisije kao ekspert za stručnu kontrolu dokumentacije za objekte od značaja za državu.
 • - Član republičke Revizione komisije za objekte od značaja za državu od 2011 i sada.
 • - Tehnički je ekspert za oblast Zaštite životne sredine i pri resornom Ministarstvu i za potrebe organa uprave Grada Beograd.
 • - Član je Saveta Akreditacionog tela Srbije.
 • - Bio je član upravnog odbora Instituta „Kirilo Savić“ iz Beograda.
 • - Bio je član Skupštine Inženjerske komore Srbije.
 • - Kao član tima učestvovao je u realizaciji projekta pod nazivom Support in CAB analysis –Strategy for development of Quality Infrastructure čiji je nosilac Deutsche Gesselschaft fur internationale Zusammenarbelt (GIZ) Germany.
 • - Predsednik je komisije za donošenje standarda iz oblasti Tečnog naftnog gasa pri Institutu za standardizaciju Srbije.
 • - Član je komisije za donošenje standarda iz oblasti prirodnog gasa pri Institutu za standardizaciju Srbije.
 • - Član je radnog tela za donošenje tehničkih propisa iz oblasti opreme pod pritiskom pri Ministarstvu za energetiku.
 • - Projektovao je više izvedenih glavnih mašinskih projekata iz oblasti cevovodnih sistema za razvod energo fluida transporta hidro-mešavina, procesnih instalacija i postrojenja, proizvodnje toplotne energije te instalacija namenjenih skladištenju, transportu i distribuciji prirodnog gasa i TNG-a.
 • - Kao predsednik komisije ili član komisije za tehnički pregled učestvovao je u tehničkim pregledima više objekata koji svi spadaju u grupu objekata od značaja za državu.
 • - Izradio više laboratorijskih instalacija za potrebe studenata i privrede.

Jednodnevni i višednevni kursevi za obuku stručnjaka za potrebe privrede

 • - Obuka stučnjaka koji rade u oblasti održavanja termoenergetskih postrojenja VGI SSNO,
 • - Nastava za obuku Libijskih stručnjaka u oblasti izgradnje objekata i održavanja instalacija više puta,
 • - Kursevi za obuku u oblasti obrade rezultata merenja za portrebe laboratorija više puta,
 • - Kursevi za obuku stručnjaka u primeni novih metodologija i postupaka koji se odnose na ocenjivanje usaglašenosti više puta,
 • - Kurs za obuku stručnjaka iz oblasti primene ejektora,
 • - Kurs za obuku stručnjaka iz oblasti prirodnog gasa,
 • - Kursevi za obuku stručnjaka iz oblasti opreme pod pritiskom.

Kompjuterske veštine i kompetencije

Microsoft Office, Acad, Mcad …

Reference

1. MAGISTARSKA TEZA

Petrović A.: “Analiza uticaja lokalnih opterećenja na naponsko stanje cilindričnih omotača posuda pod pritiskom”, magistarska teza, Mašinski fakultet, Beograd, april 1992.godine.

2. DOKTORSKA DISERTACIJA

Petrović, A.,: Određivanje napona u cilindričnim omotačima posuda pod pritiskom izazvanih lokalnim opterećenjima, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd, jun 2000. godine.

3 OBJAVLJENI RADOVI

3.1 Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima (JSR liste)

Petrović, A.: An Analysis of Stress in Cylindrical Shells of Pressure Vessels Due to Loads Applied to the Free End of Nozzle, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 78, Num.7, ELSEVIER, United Kingdom. pp 485 – 493, 2001. ISSN 0308-0161, IF= 0,25 – 2001. (M23)

Dedić, A., Petrović, A., Nešić, M.: Modeling the process of desorption of water in oak (Quecus robur L.) wood, Hoizforschung, Vol. 58, pp 268-273, 2004. ISSN 0018-3830, IF= 0,939 – 2004 (M21)

Ljiljana Tihacek Sojic, Aleksandra Milic Lemic, Ivan Tanasic, Nenad Mitrovic, Milos Milosevic and Aleksandar Petrovic. Compressive strains and displacement in a partially dentate lower jaw rehabilitated with two different treatment modalities.Gerodontology 2011; doi: 10.1111/j.1741-2358.2011. 00572.x ISSN 0734-0664 IF= 1,218 – 2010 (M23)

Janjuš, Z., Petrović, A., Jovović A., Ilić, P, Pavčlović, S.: Analysis of the amount of communal waste TTEM journal; Vol. 7. No. 1. 2013, pp 1-12 (potvrda o prijemu za štampu) ISSN 1840-1503 IF= 0,256 – 2010. (M23)

A L Petrovic, M M Balac, A M Jovovic, and A Dedic Oblique nozzle loaded by the torque moment–stress state in the cylindrical shells on the pressure vessel Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 0954406211415907, first published on September 23, 2011 as doi:10.1177/0954406211415907 ISSN (printed): 0954-4062. ISSN (electronic): 2041-2983. IF= 0,451 (M23)

Milos Milosevic, Nenad Mitrovic, Radomir Jovicic, Tasko Maneski, Aleksandar Petrovic and Tarek Buruga: Measurement of local tensile properties of welded joint using digital image correlation method, Chmicke listy S, ročnik 106, s485 –s488 (2012) ISSN 0009-2770 IF = 0,529 – 2011 (M23)

Nenad Mitrovic, Milos Milosevic, Aleksandar Petrovic, Tasko Maneski and Milorad Zrilic Experimental and numerical analysis of local mechanical properties of globe valve housing, Chmicke listy S, ročnik 106, s491 –s494 (2012) ISSN 0009-2770 IF = 0,529 – 2011 (M23)

3.2 Međunarodne monografije

Petrović, A i grupa autora: Developments of Equipment in process and enviromental engineering, Mašinski fakultet u Beogradu, Mašinski fakultet u Temišvaru Rumunija, Beograd, 2000. Godina, str.173, ISBN 86-7083-385-9

3.3 Monografije nacionalnog značaja

Popović, D., Bogner, M., Jaćimović, B., Kuburović, M., Jankes, G., Vuković, D., Stanojević, M., Karan, M., Petrović, A., Genić, S., Jovović, A., Radić, D.: 40 godina nastave na Odseku za procesnu tehniku - monografija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, decembar 1999., str. 85., ISBN 86-7083-357-3

Mitrović, R., Popović, P. i grupa autora (Petrović, A.) Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda – razvoj infrastrukture, Direktiva PED 97/23/EC – Oprema pod pritiskom, Institut za nuklearne nauke Vinča, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2009. (237-308) ISBN 978-86-7306-098-9

Petrović, A., Petrović, LJ.: Ejektori, ETA, Beograd, 2009., str. 276., ISBN 978-86-85361-24-1

3.4 Udžbenici i stručne knjige

Bogner M., Petrović A., “Konstrukcije i proračuni procesne opreme”, zbirka zadataka, Mašinski fakultet, Beograd, 1991.godine.

Bogner, M., Petrović, A.: Procena usluga u investicionoj izgradnji, knjiga, SMEITS, Beograd, februar 1995.

Bogner, M., Petrović, A.: Procena usluga u investicionoj izgradnji, knjiga, SMEITS, Beograd, Drugo prerađeno i dopunjeno izdanje, SMEITS, Beograd, 1999.

Bogner, M., Petrović, A., Posude pod pritiskom, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd., 2003.

Bogner, M., i grupa autora (Petrović, A.), Termotehničar , poglavlje Konstrukcija i proračun aparata, Inter klima – grafika, Vrnjačka banja i SMEITS Beograd, 2004

Bogner, M., i grupa autora (Petrović, A.), Termotehničar , poglavlje Pogon i održavanje uređaja i postrojenja, Inter klima – grafika, Vrnjačka banja i SMEITS Beograd, 2004

Bogner, M., i grupa autora (Petrović, A.) Procena usluga u planiranju i izgradnji, treće dopunjeno i prerađeno izdanje, Inter klima – grafika, Vrnjačka banja, Beograd, 2009.

Isailović, M., Petrović,A., Bogner, M., Mitrović,N.: Propisai o opremi pod pritiskom, tom 2, ETA, Beograd, 2013.

3.4 Ostali objavljeni radovi

Više od 100 objavljenih radova u domaćim časopisaima i na internacionalnim i domaćim kongresima i skupovima

4. STRUČNI RADOVI

Više od 300 poslava urađenih za potrebe privrede. (Glavni projekti, tehničke kontrole, stručne kontrole, tehnički pregledi, ejektori i ejektorski sistemi, instalacije za merenje i ispitivanje, konstruktivna dokumentacija …)

wiki/o_nama/zaposleni/aleksandar_petrovic.txt · Last modified: 03/04/2018 10:14 by profesor