User Tools

Site Tools


wiki:o_nama:zaposleni:aleksandar_jovovic

Prof. dr Aleksandar Jovović

Redovni profesor


Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 01.11.1992.godine

Održava nastavu na osnovnim, master i doktorskim akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Osnovne akademske studije
Master akademske studije
Doktorske akademske studijewiki/o_nama/zaposleni/aleksandar_jovovic.txt · Last modified: 21/03/2017 10:59 by profesor