User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Prezentacija kompanije Danieli - 22.02.2018. (07.02.2018, admin)

Kompanija Danieli (http://www.danieli.com) iz Italije će 22.02.2018. održati prezentaciju u sali 513 od 14:00 do 16:30. Pored prezentacije same Kompanije, tema će biti i mogućnost zaposlenja i/ili izrade MSc rada u preduzeću Danieli i to na lokaciji Danieli Headquarters, Via Nazionale, 41, 33042 Buttrio, u neposrednoj blizini grada Udine, u Italiji.

Pozivaju se studenti master studija modula za:

- Procesnu tehniku, - Termotehniku, - Automatsko upravljanje, - Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika, - Industrijsko inženjerstvo, - Hemijsko inženjerstvo (Tehnološko metalurški fakultet)

da prisustvuju prezentaciji koju će održati predstavnici kompanije Danieli: Marco De Gasperis, Branislav Pajić.


wiki:o_nama:pt_alumni:diplomirali:smer_za_tehnolosku_opremu
1966. godina
1 Klem Đ. Vladimir
2 Šmit G. Ferenc
3 Blažić P. Živojin
4 Jeličić M. Milorad
5 Đalović V. Radun
6 Labadi I. Jožef
7 Bodrožić N. Dušan
1967. godina
1 Milošević M. Slobodan
2 Andrijašević J. Marko
3 Bogdanović R. Vojimir
1968. godina
1 Krstić S. Živorad
2 Rakonjac M. Srboljub
3 Glavič I. Stanislav
4 Tasovac G. Miloš
5 Vukojičić Đ. Zoran
6 Salahović H. Alija
7 Pavlović I. Mato
8 Vujović D. Svetolik
9 Stojaković R. Milan
10 Živković D. Vladimir
1969. godina
1 Đorđević P. Miodrag
2 Đukanović R. Milan
3 Đorđević I. Predrag
4 Jocić M. Srboljub
5 Jovanović D. Milica
6 Srejić D. Milorad
7 Polak J. Slobodan
8 Jovanović R. Milovan
9 Đuretić L. Milorad
10 Divac A. Miloš
11 Ćurčin V. Nikola
12 Avdić A. Sead
13 Bjelobrk P. Zoran
14 Vasiljević S. Milan
15 Lukić D. Vidoje
16 Popović R. Borisav
17 Ivanović M. Aleksandar
18 Đurić D. Gavrilo
19 Šipovac L. Đorđe
20 Marković T. Radoje
21 Jovanović R. Milinko
22 Mirković D. Miroslav
23 Batagelj J. Drago
24 Vučurević M. Vojislav
25 Spasić V. Aleksandar
1970. godina
1 Takić D. Živojin
2 Nestorović D. Aleksandar
3 Maksimović R. Dušan
4 Novo M. Nadžida
5 Šaćirbegović S. Enver
6 Mojsić D. Simo
7 Jović D. Aleksandar
8 Nikolić N. Đorđe
9 Milošević R. Slobodan
10 Milisavljević - Petrović B. Biljana
11 Petrović M. Miodrag
12 Ljuština N. Dušan
13 Mujičić M. Vojin
14 Cenić S. Dragoslav
15 Miljković D. Čedomir
16 Milenković Đ. Bratislav
17 Gajić M. Nenad
1971. godina
1 Vojinović I. Ljubiša
2 Trnavac M. Miroslav
3 Borojević I. Rade
4 Senćanski J. Vladimir
5 Čakareska I. Marika
6 Rajičić R. Vojislav
7 Salopek M. Ljubiša
8 Milićević M. Draško
9 Zornić M. Dobrosav
10 Hadži-Bošković A. Petar
1972. godina
1 Vujasić I. Pavle
2 Živanović C. Jakov
3 Koračonji J. Aladar
4 Topaloski N. Lambe
5 Vlatković J. Miroljub
6 Tolmačević D. Steva
7 Trninić S. Petar
wiki/o_nama/pt_alumni/diplomirali/smer_za_tehnolosku_opremu.txt · Last modified: 20/01/2017 14:40 by admin