User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Promena termina za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika (19.09.2017, ptadmin)

Termin za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika u oktobarskom ispitnom roku je subota 23.09.2017.godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu 6.wiki:o_nama:pt_alumni:diplomirali

Diplomirani mašinski inženjeri iz oblasti procesne tehnike na Mašinskom fakultetu u Beogradu od 1962.


Smer za termotehniku izborna grupa B

Smer za tehnološku opremu

Grupa za procesnu tehniku

M. Sc. - Modul za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine (studije po Bolonjskom programu uvedene 2005., prvi diplomirani 2010.)

period 1962. - 1965.

period 1966. - 1972.

period 1973. - 2010.

od 2010.


wiki/o_nama/pt_alumni/diplomirali.txt · Last modified: 21/03/2017 15:10 by admin