User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Promena termina za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika (19.09.2017, ptadmin)

Termin za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika u oktobarskom ispitnom roku je subota 23.09.2017.godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu 6.wiki:o_nama:profesori_u_penziji:miroslav_stanojevic

dr Miroslav Stanojević, dipl. inž. maš.


Redovni profesor u penziji

Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 01.01.1978.godine

Održava nastavu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Master akademske studije
Doktorske akademske studije


wiki/o_nama/profesori_u_penziji/miroslav_stanojevic.txt · Last modified: 26/01/2017 14:52 by admin