User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Резултати остварени на испиту из предмета Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године (18.06.2018, ptadmin)

Резултати остварени на испиту Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године објављени су у оквиру одељка Кутак за студенте-Процесна енергетика. Упис оцена ће бити организован у понедељак 18.06.2018.г и у уторак 19.06.2018.године у периоду од 9.00 до 10.00 у кабинету 6. Студенти који нису доставили извештај о лабораторијској вежби дужни су да исти доставе предметном наставнику пре уписа оцене у индекс.

Остварени резултати на предмету Процесна енергетика (18.06.2018, ptadmin)

У оквиру одељка Кутак за студенте -Процесна енергетика објављен је списак са оствареним поенима у оквиру наставних активности. Студенти који су обележени црвеном бојом у обавези су да доставе извештаје о лабораторијској вежби! Последњи термин за достављање извештаја је 25.06.2018.

Promena termina ispita (04.06.2018, ptadmin)

Ispiti iz predmeta Projektovanje, izgradnja i eksploatacija procesnih sistema i Tehnicki propisi u junskom ispitnom roku ce se odrzati u petak 08.06 od 12h. Ispit ce se odrzati u kabinetu 416.


wiki:o_nama:profesori_u_penziji:miroslav_stanojevic

dr Miroslav Stanojević, dipl. inž. maš.


Redovni profesor u penziji

Stanojević, Miroslav (Valjevo, 1950.). Školske 1969/70. godine upisao se na Mašinski fakultet u Beogradu, a diplomirao jula 1975. godine na Grupi za procesnu tehniku.

Poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu - Grupa za procesnu tehniku završio je 1982. godine i odbranio magistarski rad pod nazivom “Mogućnost uštede energije u pećima za proizvodnju cementa primenom kiseonika”.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Uticaj karakteristika lignita Kolubara na procese proizvodnje i sagorevanja ugljenog praha u rotacionim pećima za proizvodnju cementnog klinkera” odbranio je u februaru 1995. godine na istom fakultetu.

Zaposlen je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Katedra za procesnu tehniku) od januara 1978. godine Održava nastavu iz predmeta Industrijske peći, Biotehnologija i Hemijski i bioreaktori, Mehaničke i hidromehaničke operacije i Merenja u procesnoj industriji.

Održavao je nastavu na: magistarskim studijama na Mašinskom fakultetu, od 1999. godine, na poslediplomskim studijama u saradnji sa Norwegian University of Science and Technology iz Trondheim-a, i na doktorskim studijama “Energija i zaštita životne sredine”, finansiran od strane norveške vlade, 2006-2009. god.

Od 1997. godine bio je mentor pet i član komisije za jedanaest magistarskih teza, mentor dve i član komisije za tri doktorske disertacije.

1983. godine tri meseca je boravio je na specijalizaciji u Institutu cementne industrije u Diseldorfu (Nemačka).

Bio je predsednik matične sekcije mašinskih inženjera projektanata i član Izvršnog odbora matične sekcije projektanata Inženjerske komore Srbije. Sada je član skupštine Inženjerske komore Srbije.

Učestvovao je u organizaciji više kongresa i savetovanja (Procesing, Juterm, IEEP, i dr.).

Član je više komisija i radnih grupa ministarstava. Komisija za standarde KS A 207 – Upravljanje zaštitom životne sredine, Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose SCG, Zavod za standardizaciju, 2005. godine; Radna grupa za farmaceutski otpad pri Odboru za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Privredna komora Srbije, 2005. godine, Tehnička komisija za ocenu studija o proceni uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu životne sredine, broj 119-01-51/34/20005-01 od 28.10.2005. Za magistarski rad nagrađen je Oktobarskom nagradom grada Beograda 1982. godine. Dobitnik je Specijalne plakete Mašinskog fakulteta za Dan MF 1983. godine. Dobitnik je Prvomajske nagrade Rudarskog instituta – Zemun 1985. godinu. Dobitnik je Povelje o izuzetnom doprinosa struci procesne tehnike časopisa Procesna tehnika. Poseduje: licence Inženjerske komore Srbije br 330 za odgovornog projektanta termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike i 332 za odgovornog projektanta mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike.

1. Kao koautor učestvovao je u pisanju više publikacija: 3 udžbenika, 4 domaće monografije, 5 inostranih monografija i 8 tehničkih priručnika. Bio je recenzent tri knjige.

2. Na domaćim i inostranim skupovima i u domaćim i inostranim časopisima ima saopšteno i objavljeno preko 120 radova, od kojih 15 u časopisima sa SCI liste

3. Učestvovao je u realizaciji 7 naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstava (od čega rukovodilac dva projekta). Učesnik je u realizaciji 3 međunarodna naučna projekta.

4. U okviru radova ograničene cirkulacije kandidat ima preko 250 radova svrstanih u tri grupe i to:

- Tehničke realizacije: tehnička rešenja, patenti, poboljšane tehnologije,
- Autorizovani elaborati, ekspertize, ispitivanja, zbirke isprava-tehnička dokumentacija i drugi pisani dokumenti ograničene cirkulacije, i
- Tehničke kontrole, nostrifikacije, analize i procene uticaja objekta i radova na životnu sredinu (ukupno 19).

U svom dosadašnjem radu ostvario je doprinos razvoju struke i nauke iz oblasti procesne tehnike (termohemijskih i biohemijskih procesa i opreme, zaštite životne sredine i industrijskih peći).

Referenc lista:

Odgovorni projektant na izradi sledećih glavnih i idejnih projekata za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina:

Redni broj PUN NAZIV PROJEKTA TIP OBJEKTA LOKACIJA Datum završetka projekta
1 Glavni mašinski projekat postrojenja za hemijsku pripremu vode Postrojenje za hemijsku pripremu vode Industrija piva - vršac 2001
2 Glavni mašinski projekat kompresorske stanice i razvoda komprimovanog vazduha u pogonu za proizvodnju građevinskog materijala Kompresorska stanica i razvod komprimovanog vazduha u pogonu za proizvodnju građevinskog materijala d.o.o. Naša Sloga - Kovin 2001
3 Glavni projekat toplotne podstanice u upravnoj zgradi Beogradskog sajma u Beogradu Toplana Beogradski sajam Beograd septembar 2002.
4 Glavni projekat rekonstrukcije sagorevanja mazuta na blokovima B1 i B2, Glavni mašinsko-tehnološki projekat i Glavni elektro-energetski projekat sa sistemom merenja i upravljanja Kotlovsko postrojenje u objektu termoelektrane JP Eletroprivreda Srbije TENT B septembar 2008.
5 Idejni projekat odsumporavanja dimnih gasova u TE Kostolac Objekat termoelektrane JP Eletroprivreda Srbije, 2008
6 Glavni projekat stabilnog sistema za odsisavanje prašine na blokovima B1 i B2 TENT B Objekat termoelektrane JP Eletroprivreda Srbije TENT B septembar 2009.
7 Idejni projekat sa studijom opravdanosti sistema za vizuelizaciju, praćenje, kontrolu i analizu plamena u ložištu kotla A-6“, TENT-A Objekat termoelektrane JP Eletroprivreda Srbije TENT A avgust 2010
8 Glavni mašinski projekat postrojenja za proizvodnju agropeleta od ostatka poljoprivredne proizvodnje kapaciteta 100000 t/god Postrojenje za proizvodnju agropeleta Centar za proizvodnju agropeleta Doroslovo januar 2012.

Odgovorni vršilac tehničke kontrole glavnih projekata za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina:

Redni broj PUN NAZIV PROJEKTA TIP OBJEKTA LOKACIJA Datum završetka tehničke kontrole
       1.           Izveštaj o izvršenom tehničkom pregledu razvodnog gasovoda RG 08 – 02 / 1 Kraljevo – Vrnjačka Banja i GMRS Vrnjačka Banja Razvodni gasovod za transport prirodnog gasa radi snabdevanja potrošača “GMRS – Kraljevo, do GMRS – Vrnjačka Banja
septembar 2005.
       2.           Konačan izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli Glavnog mašinskog projekta rehabilitacije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje otpadne vode opštine Subotica – linija vode Postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda Subotica avgust 2008.
       3.           Konačan izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli Glavnog mašinskog projekta rehabilitacije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje otpadne vode opštine Subotica – linija mulja Postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda Subotica decembar 2008.
wiki/o_nama/profesori_u_penziji/miroslav_stanojevic.txt · Last modified: 03/04/2018 13:01 by admin