User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Резултати остварени на испиту из предмета Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године (18.06.2018, ptadmin)

Резултати остварени на испиту Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године објављени су у оквиру одељка Кутак за студенте-Процесна енергетика. Упис оцена ће бити организован у понедељак 18.06.2018.г и у уторак 19.06.2018.године у периоду од 9.00 до 10.00 у кабинету 6. Студенти који нису доставили извештај о лабораторијској вежби дужни су да исти доставе предметном наставнику пре уписа оцене у индекс.

Остварени резултати на предмету Процесна енергетика (18.06.2018, ptadmin)

У оквиру одељка Кутак за студенте -Процесна енергетика објављен је списак са оствареним поенима у оквиру наставних активности. Студенти који су обележени црвеном бојом у обавези су да доставе извештаје о лабораторијској вежби! Последњи термин за достављање извештаја је 25.06.2018.

Promena termina ispita (04.06.2018, ptadmin)

Ispiti iz predmeta Projektovanje, izgradnja i eksploatacija procesnih sistema i Tehnicki propisi u junskom ispitnom roku ce se odrzati u petak 08.06 od 12h. Ispit ce se odrzati u kabinetu 416.


wiki:o_nama:profesori_u_penziji:martin_bogner

dr Martin Bogner, dipl. inž. maš.


Redovni profesor u penziji

Rođen je 1943. godine u Beogradu. Gimnaziju je završio u Kikindi 1962. godine sa odličnim uspehom. Iste godine se upisao na Mašinski fakultet u Beogradu gde je diplomirao 1967. godine na energetskom odseku - grupa za termotehniku. Srednja ocena u toku studija je 8,31 a na diplomskom (Parni kotlovi) 10.

Po završetku studija zasniva radni odnos u preduzeću za inženjering “Mašinoprojekt” Beograd gde je radio u periodu 1968 – 1978. godine, a zatim je radio u projektnom birou “Đuro Đaković Sl. Brod u Beogradu. Od 1980. godine je bio u stalnom radnom odnosu na Mašinskom fakultetu u Beogradu do odlaska u penziju 2008. godine. Ima ukupno 41 godinu radnog iskustva.

Poslediplomske studije je završio na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1975. godine, te je na istom fakultetu odbranio i doktorski rad 1978. godine.

Za honorarnog asistena na Mašinskom fakultetu u Beogradu je izabran 1969. godine za predmet Parni kotlovi, a 1975 je izabran za asistena za grupu predmeta Termodinamike. Od školske 1979/80. godine je započeo da drži nastavu iz predmeta Osnovi tehnoloških procesa i grupe predmeta za Procesnu tehnikuu zvanju docenta. Godine 1986. je izabran u zvanje vanrednog profesora za predmete grupe za Procesnu tehniku. Nastavu je održavao iz predmeta: Osnove tehnoloških procesa (VII sem), Konstrukcije mašina za mehaničke i hidromehaničke operacije (VIII sem), Sušare (VIII sem), Konstrukcije i proračun aparata (VII sem), Mašine i aparati za mehaničke i hidromehaničke operacije (VIII i IX sem), Tehnika prećišćavanja (IX sem), Oprema procesnih instalacija (V i VI sem), Projektovanje procesnih sistema (VIII i IX sem), Tehnički propisi (VI sem). U Kraljevi je održavao nastavu iz predmeta Tehnološke operacije i procesi (VII i VIII sem). Održavao je nastavu iz više uže stručnih predmeta na poslediplomskim studijama i na doktorskim studijama usmerenja za procesnu tehniku. Pod njegovim rukovodstvom je urađeno 122 diplomska rada, a bio je član komisija za odbrane još 141 put. Bio je mentor za 4 magistarska rada i 14 puta je bio član komisija za odbranu, i bio je 6 puta mentor za doktorske radove i 10 puta član komisija za odbrane.

Godine 1991, je izabran za predsednika Jugoslovenskog komiteta za gas. Godine 1992. je izabran za redovnog profesora.

Na Mašinskom fakultetu je bio predsednik zbora radnih ljudi Instituta za energetsko mašinstvo 1983/85. U periodu 1988/89. je bio rukovodilac Instituta za procesnu tehniku i termomehaniku. Od 1987. do 1998. je bio šef katedre za procesnu tehniku. U periodu 1990/94. je bio glavni i odgovorni urednik izdavačke delatnosti Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Privredna komora Srbije ga je imenovala za predsednika i ispitivačka u komisiji za polaganje stručnih ispita za mašinsku struku u periodu 1980-2006. Od 2006. do2010. je bio isptivač u istoj komisiji. Od 1992. godine je imenovan za ispitivača i predsednika, te zamenika predsednika komisije za prirodni gas od Ministarstva rudarstva i energetike Srbije do 2009. godine.

Od SMEITS-a je dobio 1976. i 1981. godine Povelje u znak priznanja za višegodišnji rad. Godine 1979. je dobio Zlatnu medalju “Đuro Đaković” za stručni rad. Proglašen je 1980. gopdine zaslužnim članom Saveza inženjera i tehničara Srbije, a 1983. zaslužnim članom SMEITS-a. Godine 1989. za Dan JNA je dobio priznanje Vojnograđevinske inspekcije SSNO, a za dan JNA 1990. godine je dobio Zlatnu povelju Građevinske uprave SSNO za stručni doprinos u JNA. Godine 1985. i 1996. je dobio plakete časopisa KGH za doprinos struci i razvoju časopisa KGH, a 2003. godine je dobio medalju KHG za knjigu “Termotehničar” u dva toma. Od 1985. do 2006. godine je bio glavni i odgovorni urednik časopisa PROCESNA TEHNIKA koji je izlazio bez prekida. Od 1988. do 2006. godine je bio predsednik Organizacionog odbora kongresa PROCESING o procesnoj industriji koji se održavao svake godine.

Bio je član revizione komisije Ministarstva urbanizma i građevina u periodu 2001 – 2003. Ekspert je akreditacionog tela Srbije – ATS.

Objavio je samostalno ili u saradnji sa kolegama 103 naslova knjiga i udžbenika (rađeno sa 67 koautora raznih profila, ukupno 39.400 stranica i ukupno 109.550 primeraka) i preko 100 članaka. Izvršio je 128 recenzija, revizija i redakcija stručnih radova, knjiga i projekata. Uradio j 160 stručnih radova i nekoliko stotina različitih ispitivanja. Uradio je 145 projekta, elaborata i nadzora iz oblasti mašinstva.

Bio je član Upravnog odbora Inženjerske komore u periodu 2005-2007. godine. Aktivno je radio u nekoliko komisija Inženjerske komore, uglavnom po pitanju stručnih ispita, cena usluga.

Po odlasku u penziju aktivno sarađuje odnosno zaposlen je u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Godine 2010. je dobio nagradu “Prof.dr Vojislav K. Stojanović” od Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije za izuzetne rezultate u obrazovno-pedagoškom radu u višegodišnjem periodu.

Od 2011. godine je član Sektorskog komiteta za kontrolu u oblasti kontrolisanja opreme pod pritiskom (SK za KT br. 9.1) Akreditacionog tela Srbije.

Od 2017. godine je član Komisije za velike licence Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Poseduje pasivno znanje nemačkog, francuskog, italijanskog i mađarskog jezika, Oženjen je i ima jednu kćer (dr maš.) i dvojicu sinova (jedan je dipl.inž.maš. a drugi dipl.ecc.) i dvoje unučadi.

wiki/o_nama/profesori_u_penziji/martin_bogner.txt · Last modified: 11/04/2018 08:44 by admin