User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Promena termina za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika (19.09.2017, ptadmin)

Termin za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika u oktobarskom ispitnom roku je subota 23.09.2017.godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu 6.wiki:o_nama:profesori_u_penziji:martin_bogner

MB

wiki/o_nama/profesori_u_penziji/martin_bogner.txt · Last modified: 19/01/2017 13:34 (external edit)