User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Prezentacija kompanije Danieli - 22.02.2018. (07.02.2018, admin)

Kompanija Danieli (http://www.danieli.com) iz Italije će 22.02.2018. održati prezentaciju u sali 513 od 14:00 do 16:30. Pored prezentacije same Kompanije, tema će biti i mogućnost zaposlenja i/ili izrade MSc rada u preduzeću Danieli i to na lokaciji Danieli Headquarters, Via Nazionale, 41, 33042 Buttrio, u neposrednoj blizini grada Udine, u Italiji.

Pozivaju se studenti master studija modula za:

- Procesnu tehniku, - Termotehniku, - Automatsko upravljanje, - Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika, - Industrijsko inženjerstvo, - Hemijsko inženjerstvo (Tehnološko metalurški fakultet)

da prisustvuju prezentaciji koju će održati predstavnici kompanije Danieli: Marco De Gasperis, Branislav Pajić.


wiki:o_nama:profesori_u_penziji:dragutin_popovic

dr h.c. Dragutin Popovic, dipl. inž. maš.

(1919 - … )


Rođen je u Lipničkom Šoru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Šapcu. Studije mašinske tehnike na Univerzitetu u Beogradu upisao je 1945, a diplomirao 1950. godine kao prvi diplomirani inženjer prve posleratne generacije, sa prosečnom ocenom 9,09.

Posle kratkog rada u projektnom preduzeću “Beograd”, septembra 1950. godine postaje saradnik, odnosno asistent Mašinskog fakulteta u Beogradu. Za docenta je izabran 1960., za vanrednog profesora 1965., a za redovnog profesora 1971. godine. Profesor Popović je na grupi za procesnu tehniku držao nastavu iz predmeta „Tehnološki aparati“, „Konstrukcija i proračun aparata“ i „Mašine za mehaničke i hidromehaničke operacije“, a na grupi za mehanizaciju iz predmeta „Metalne (čelične) konstrukcije“, „Transportni uređaji“, „Fabrička postrojenja“. Organizovao je i vodio nastavu na novootvorenim fakultetima i odeljenjima u Kragujevcu, Nišu, Zrenjaninu, Kraljevu i Užicu.

Razvio je discipline i vodio nastavu na poslediplomskim studijama u oblastima: metode u razvoju i projektovanju mašinskih sistema, teorije projektovanja, projektovanje organizacije naučnoistraživačkog rada i tehnološka predviđanja na fakultetima u Beogradu, Novom Sadu i Mostaru. U periodu od 1967. do 1973. bio je direktor Instituta Mašinskog fakulteta i prodekan za naučnoistraživački rad, od 1974. do 1977. dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu, a od 1983. do 1985. rukovodilac OOUR-a za proizvodno i privredno mašinstvo.

Sve vreme je aktivan u društvenim organizacijama i samoupravnim telima – Savetu Fakulteta, Skupštini Univerziteta u Beogradu, Skupštini Republičke zajednice nauke i predsednik Izvršnog odbora te Zajednice, Savetu Saveza zajednica za naučni rad SFRJ, član Radne grupe za naučno-tehničku saradnju sa Evropskom zajednicom, član Radne grupe za univerzitetska istraživanja Komiteta za nauku i tehniku OECD-a, i dr.

Ceo svoj radni vek, pored rada u visokoškolskom obrazovanju i nauci, neposredno je aktivan u struci: radio je kao šef konstrukcionog biroa i tehnički savetnik u preduzećima „Termoelektro“ i „Minel“, kao i za druge proizvodne i projektne organizacije. Učestvovao je u pripremi i osnivanju Poslovne zajednice mašinogradnje i elektromašinogradnje i bio predsednik Izvršnog odbora prve Skupštine te Zajednice.

Iz ukupne, obimne aktivnosti u nauci, struci i obrazovanju, za ocenu ličnog doprinosa i posebnih rezultata od šireg interesa i značaja, treba istaći:

Vođenje preko 250 diplomskih radova, 12 magistarskih teza i 8 doktorskih disertacija;
Razvijanje i unapređivanje nastavnog procesa - nastavnih planova i konkretnih naučno-nastavnih disciplina: projektovanje fabrika i teorija projektovanja, mašine i aparati procesne tehnike, strateško - dugoročno planiranje razvoja (mašinogradnje) i tehnoloka predviđanja, sistemski pristup i nove metode u razvoju i projektovanju mašinskih sistema. Objavio je dva udžbenika za studije mašinstva: Fabrička postrojenja i Konstrukcija i proračun aparata, kao i Fabrička postrojenja i transport (VTMŠ – Zrenjanin) i Tehnološka predviđanja (poslediplomske studije FTN – Novi Sad).
Osnivač Odseka (smera-grupe) za procesnu tehniku i utemeljivač naučno-nastavnih disciplina u toj oblasti.
Unapređivanje organizacije i institucionalizacije i razvijanja organizovanih naučnoistraživačkih delatnosti fakulteta i njihove neposredne saradnje i povezivanja sa privredom.
Izradio je preko 70 studija i projekata;
objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova.

U toku svog celokupnog radnog veka veoma plodan stvaralac po više linija naučno-nastavne i stručne aktivnosti, sa posebnim zalaganjima na postavljanju koncepcija razvoja nauke i struke, organizovanju visokoškolskih organizacija i njihovog povezivanja sa preduzećima i njihovim asocijacijama u privredi. Kroz taj rad vrši neposredni uticaj na razvoj mašinstva kao nauke i struke i same industrije prerade metala, odn. mašinogradnje.

Za aktivnosti i lične doprinose razvoju visokoškolske nastave i naučnoistraživačkog rada u mašinstvu, kao i razvoju, usmeravanju i unapređivanju proizvodnje, dobio je veliki broj javnih priznanja, povelja, plaketa, zahvalnica i dr., i odlikovan je Ordenom rada sa crvenom zastavom.

Za stvaralački doprinos razvoju nastave i nauke u mašinstvu, razvoju visokoškolskih organizacija i afirmaciji naučnoistraživačke delatnosti fakulteta, dodeljeni su mu počasni doktorat Univerziteta u Nišu i počasni doktorat Univerziteta u Beogradu.

wiki/o_nama/profesori_u_penziji/dragutin_popovic.txt · Last modified: 02/03/2017 11:05 by admin