User Tools

Site Tools


wiki:o_nama:profesori_u_penziji:dragan_vukovic

dr Dragan B. Vuković, dipl. inž. maš.


Rođen je u Zaječaru. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu na Grupi za procesnu tehniku. Magistarsku tezu je odbranio 1990. godine u Centru za multidisciplinarne studije u Beogradu, a doktorsku disertaciju na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1994.

Posle diplomiranja, radio je u preduzeću Termovent iz Beograda kao glavni inženjer i rukovodilac Biroa za zaštitu čovekove sredine. Od februara 1988. godine zaposlen je na Mašinskom Fakultetu u Beogradu na Katedri za procesnu tehniku kao asistent-pripravnik, od 1992. kao asistent, a od 1996. godine, kao docent za predmete Mehanički i hidromehanički aparati i Tehnika prečišćavanja.

Stručni ispit položio je 1986., a od 1989. do 1998. bio je član Komisije za polaganje stručnih ispita iz oblasti procesne tehnike pri Privrednoj komori Srbije.

Održavao je nastavu iz predmeta „Mehanički i hidromehanički aparati i mašine“, „Tehnika prečišćavanja“ i „Projekovanje procesnih sistema“. Projektovao je i izveo pet laboratorijskih instalacija za laboratorijske vežbe.

Koautor je knjiga „Problemi iz mehaničkih i hidromehaničkih operacija“ i „Tehnika prečišćavanja“. U okviru naučnoistraživačke delatnosti imao je više od 30 naučnih i stručnih radova na domaćim i inostranim skupovima i časopisima i 73 projektantska i konstruktivna rada (skoro svi izvedeni), ispitivanja i analiza. Ovi radovi obuhvataju oblasti mehanike aerosola, prečišćavanja, filtracije, separacije, toplotnog bilansiranja procesne opreme, otprašivanja, čistih zona i čistih prostora, protivpožarne zaštite, specijalnih oblasti klimatizacije i ventilacije, prečišćavanja gasova, itd.

wiki/o_nama/profesori_u_penziji/dragan_vukovic.txt · Last modified: 02/03/2017 11:12 by admin