User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Prezentacija kompanije Danieli - 22.02.2018. (07.02.2018, admin)

Kompanija Danieli (http://www.danieli.com) iz Italije će 22.02.2018. održati prezentaciju u sali 513 od 14:00 do 16:30. Pored prezentacije same Kompanije, tema će biti i mogućnost zaposlenja i/ili izrade MSc rada u preduzeću Danieli i to na lokaciji Danieli Headquarters, Via Nazionale, 41, 33042 Buttrio, u neposrednoj blizini grada Udine, u Italiji.

Pozivaju se studenti master studija modula za:

- Procesnu tehniku, - Termotehniku, - Automatsko upravljanje, - Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika, - Industrijsko inženjerstvo, - Hemijsko inženjerstvo (Tehnološko metalurški fakultet)

da prisustvuju prezentaciji koju će održati predstavnici kompanije Danieli: Marco De Gasperis, Branislav Pajić.


wiki:o_nama:profesori_u_penziji:dimitrije_voronjec

dr Dimitrije K. Voronjec, dipl. inž. maš.


Rođen je 30.07.1936. u Beogradu, gde je 1954. završio gimnaziju. Na Mašinski fakultet u Beogradu upisao se 1954., a diplomirao 1960. godine. Magistrirao je 1966. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, a doktorirao 1969. godine na Tehničkom Univerzitetu Karlsrue, Nemačka, posle dvogodišnje stipendije Humboltove fondacije.

Posle diplomiranja radio je kraće vreme u privredi (“Slavonski partizan”, Slavonski Brod, “Petar Drapšin”, Mladenovac), dok je za asistenta na Katedri za termotehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu izabran 1962., a 1971. za docenta, 1978. za vanrednog profesora, a 1982. godine za redovnog profesora. Od 1983. je šef Katedre za termomehaniku, a u periodu 1985-1989. prodekan za nastavu Mašinskog fakulteta. Od 1990. je delegat Jugoslavije u Evropskoj federaciji za hemijsko inženjerstvo (Odeljenje za sušenje), a od 1993. godine ekspert Saveznog ministarstva za nauku i tehnologiju za oblast Termodinamika, Procesna tehnika, Sušenje itd. Za višegodišnji uspešan naučno-stručni rad dobio je 1997. priznanje KGH, a 1998. godine Procesne tehnike.

U nastavi iz oblasti Procesne tehnike učestvuje od samog početka kada su u okviru Termotehničkog smera formirana dva predmeta (Tehnološki postupci-kasnije Osnove tehnoloških aparata i Tehnološka oprema-kasnije Tehnološki aparati), pošto je kao asistent održavao vežbe iz ovih predmeta. Kasnije je na formiranoj grupi za Procesnu tehniku održavao nastavu iz predmeta Tehnološke operacije, Osnove tehnoloških procesa, Osnove procesne hemije i Sušare. Od ukupno objavljenih 17 (jedna u Rusiji) uxbenika, knjiga i monografija (od kojih većina u više izdanja) za oblast procesne tehnike su od interesa sledeći uxbenici: Tehnološke operacije, Hemijske reakcije i reaktori, Osnove procesne hemije i Problemi iz termodinamike višekomponentnih sistema i hemijske termodinamike (sve u više izdanja Mašinskog fakulteta u Beogradu).

Bio mentor na više od 170 diplomskih radova, 26 magistarskih teza i 19 doktorskih disertacija (uz veliki broj članstava u komisijama za ocenu i odbranu), od kojih je veći broj iz šire oblasti procesne tehnike. Kao autor i koautor objavio je u naučnim i stručnim časopisima ili saopštio na naučnim i stručnim skupovima (objavljeno u zbornicima) u zemlji i inostranstvu više od 160 radova, uglavnom iz šire oblasti termodinamike, termotehnike i procesne tehnike. Do sada je bio saradnik ili rukovodilac na više od 40 stručnih radova i projekata, kao i na 15 projekata finansiranih od strane ministarstava. Autor je velikog broja naučnih i tehničkih revizija i recenzija.

Član je više naučnih i stručnih društava u zemlji i inostranstvu, kao i većeg broja naučnih odbora raznih kongresa. Održao je više predavanja (po pozivu) u zemlji i inostranstvu.

wiki/o_nama/profesori_u_penziji/dimitrije_voronjec.txt · Last modified: 02/03/2017 11:10 by admin