User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Резултати остварени на испиту из предмета Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године (18.06.2018, ptadmin)

Резултати остварени на испиту Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године објављени су у оквиру одељка Кутак за студенте-Процесна енергетика. Упис оцена ће бити организован у понедељак 18.06.2018.г и у уторак 19.06.2018.године у периоду од 9.00 до 10.00 у кабинету 6. Студенти који нису доставили извештај о лабораторијској вежби дужни су да исти доставе предметном наставнику пре уписа оцене у индекс.

Остварени резултати на предмету Процесна енергетика (18.06.2018, ptadmin)

У оквиру одељка Кутак за студенте -Процесна енергетика објављен је списак са оствареним поенима у оквиру наставних активности. Студенти који су обележени црвеном бојом у обавези су да доставе извештаје о лабораторијској вежби! Последњи термин за достављање извештаја је 25.06.2018.

Promena termina ispita (04.06.2018, ptadmin)

Ispiti iz predmeta Projektovanje, izgradnja i eksploatacija procesnih sistema i Tehnicki propisi u junskom ispitnom roku ce se odrzati u petak 08.06 od 12h. Ispit ce se odrzati u kabinetu 416.


wiki:o_nama:profesori_u_penziji:branislav_jacimovic

dr Branislav Jaćimović, dipl. inž. maš.


Redovni profesor u penziji

Rođen je 1951. u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju mašinsku školu. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je studirao od 1969. do 1974. kada je diplomirao na Odseku za termotehniku. Poslediplomske studije je završio na Mašinskom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao 1978. sa tezom „Ponašanje u radu kaskadne difuzione kolone sa uniflux podovima”. Doktorsku disertaciju „Uticaj strukture barbotažnog sloja na efikasnost podova destilacionih kolona” odbranio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1987. godine. Od 1979. do 2016. je bio zaposlen na Mašinskom fakultetu u Beogradu na Katedri za procesnu tehniku. U zvanjima od asistenta do redovnog profesora (izabran 1998.), održavao je nastavu na svim nivoima studija na predmetima vezanim za matičnu oblast procesne tehnike. Poslednjih godina pred penzionisanje na MSc studijama je predavao “Toplotne operacije i aparate“ i “Difuzione operacije i aparate“. Pored toga, na doktorskim studijama je održavao nastavu iz predmeta “Principi modeliranja u procesnoj tehnici”. Bio je mentor više od 100 diplomskih i MSc radova, 7 magistarskih teza i 6 doktorskih disertacija. U okviru akreditovane Laboratorije za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Mašinskog fakulteta u Beogradu bio je ovlašćeni ispitivač za 5 metoda. Osmislio je, projektovao i učestvovao u izradi više instalacija na kojima su se obavljale laboratorijske vežbe na Odseku za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine. Član je SMEITS-a i Inženjerske komore Srbije. Stručni ispit položio je 1981., i od Inženjerske komore Srbije dobio je licence 330, 332, 381 i 430. U oblastima procesnog inženjerstva, energetike i termotehnike rukovodio je izradom ili učestvovao u izradi:

više stotina tehničkih dokumentacija različitog tipa – autorizovani elaborati i ekspertize, izveštaji sa ispitivanja i testiranja postrojenja i opreme, itd.;
20 komercijalnih softverskih paketa za privredne organizacije;
preko 20 glavnih i idejnih projekata i više od 10 tehničkih kontrola projekata;
preko 10 sudskih veštačenja.

U ime Mašinskog fakulteta u Beogradu bio je rukovodilac ili je učestvovao u radu na više od 20 naučnih projekata finansiranih od strane različitih Ministarstava Srbije i Jugoslavije. Prof. Jaćimović je kao kao vodeći autor i koautor, pored nekoliko monografija i priručnika, napisao sledeće nastavne i stručne knjige:

1Jaćimović, B., Genić, S., Toplotne operacije i aparati – Deo 1: Rekuperativni razmenjivači toplote, Mašinski fakultet, Beograd, 2016. – prethodna izdanja su iz 2004. i 1992.
2Genić S., Jaćimović B., Mitić S., Kolendić P., Ekonomske analize za potrebe procesnog inženjerstva, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
3Genić S., Jaćimović B., Jarić M., Budimir N., Svojstva procesnih fluida, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
4Jaćimović B., Genić S., Difuzione operacije i aparati Deo 2: Difuzione operacije, Mašinski fakultet, Beograd, 2010.
5Jaćimović B., Genić S., Difuzione operacije i aparati Deo 1: Osnovi transporta supstancije, Mašinski fakultet, Beograd, 2007.
6Nagi, M., Laza, J., Lelea, D., Jaćimović, B., Genić, S., Culegerea de probleme de utilaje termice (Zbirka zadataka iz toplotnih aparata), LITO Universitatea Politehnica din Timisoara, Timisoara Romania, 1999.
7Jaćimović, B., Genić, S., Nagi, M., Laza, J., Problemi iz toplotnih operacija i aparata, SMEITS i Mašinski fakultet, Beograd, 1996.

Pored 26 članaka objavljenih u međunarodnim časopisima sa SCI liste (ukupni impakt faktor preko 29), prof. Jaćimović ima i poreko 100 radova objavljenih ili prezentovanih u našoj zemlji i inostranstvu (časopisi, stručni skupovi, kongresi, simpozijumi, sajmovi, itd.). Najznačajniji radovi prof. Jaćimovića su citirani u preko 100 referentnih međunarodnih časopisa (Hiršov indeks 7), kao i u tehničkim enciklopedijama i knjigama stranih izdavača:

Trambouze P., Petroleum Refining: Materials And Equipment, ISBN: 2710807831, Editions Technip, 2000.
Process and Chemical Engineering, Volume 16, Royal Society Of Chemistry, 1997.
Sloley A. W., Encyclopedia of Chemical Processing, Taylor & Francis, 2005.

Bio je više puta recenzent knjiga objavljenih u Srbiji i dve knjige iz inostranstva za časopis Chemical Engineering Science, a izvršio je recenzije više od 20 članaka za časopise sa SCI liste.

wiki/o_nama/profesori_u_penziji/branislav_jacimovic.txt · Last modified: 26/01/2017 13:39 by admin