User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Konkurs za inženjera mašinskog održavanja u Fabrici hartije Beograd (Smurfit Kappa) (23.01.2019, admin)

U sektoru mašinskog održavanja u Fabrici hartije Beograd (Smurfit Kappa), otvoren je konkurs za inženjera mašinskog održavanja. Prijave sa biografijom slati preko formulara na adresi https://www.fabrikahartije.rs/karijera/, ili putem elektronske pošte sektora za ljudske resurse hr@fabrikahartije.rs, sa naznakom za poziciju za koju se konkuriše.

Prijava za popravne testove na predmetu Procesni fenomeni u januarskom ispitnom roku (13.01.2019, ptadmin)

Termin popravnih testova na predmetu Procesni fenomeni je četvrtak 17.01.2019.godine u 8.00 u sali 208. Studenti su dužni da se prijave za polaganje popravnih testova najkasnije do utorka 15.01. do 12.00 na email predmetnog nastavnika. Student može polagati jedan popravni test u jednom terminu. Popravni podrazumeva polaganje oba dela odabranog testa (deo sa zadacima i teoretski deo).

Zaključne ocene na predmetu Procesni fenomeni u školskoj 2018./2019. (13.01.2019, ptadmin)

Ukupni rezultati ostvareni u jesenjem semestru na predmetu Procesni fenomeni u formi zaključnih ocena istaknuti su u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Studenti su u obavezi da prijave ispit u januarskom ili februarskom ispitnom roku. Upis ocena u januarskom ispitnom roku biće organizovan u dva termina: 1. četvrtak 17.01.2019. u 8.00 u sali 208 2. četvrtak 24.01.2019. u 9.00 u kabinetu 6

Rezultati ostvareni na testu br.5 na predmetu Procesni fenomeni (13.01.2019, ptadmin)

Rezultati ostvareni na Testu br.5 na predmetu Procesni fenomeni koji je održan 12.01.2019. godine istaknuti su u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Uvid u radove će biti održan u utorak 15.01.2019.godine u periodu od 09.00 do 10.00 u kabinetu br.6.

Termin održavanja Testa br.5 iz predmeta Procesni fenomeni (10.01.2019, ptadmin)

Test br.5 na predmetu Procesni fenomeni će biti održan u subotu 12.01.2019.godine sa početkom u 13.00 u sali 318.

Rezultati ostvareni na testu br.4 na predmetu Procesni fenomeni (10.01.2019, ptadmin)

Rezultati ostvareni na Testu br.4 na predmetu Procesni fenomeni koji je održan 24.12.2018. godine istaknuti su u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Uvid u radove će biti održan u petak 11.01.2019.godine u periodu od 13.00 do 14.00 u kabinetu br.6.

Rezultati III samostalnog zadatka na predmetu Procesni fenomeni (31.12.2018, ptadmin)

Rezultati III samostalnog zadatka i ukupan broj poena koje su studenti prikupili na aktivnosti izrade samostalnih zadataka u okviru predmeta Procesni fenomeni nalaze se u Kutku za studente - Procesni fenomeni.

Rezultati ispita iz Zaštite vazduha (28.12.2018, admin)
Rezultati ispita iz Zaštite vazduha održanog 21.12.2018. objavljeni su u kutku za studente

Test br.4 iz predmeta Procesni fenomeni (21.12.2018, ptadmin)

Test br.4 će biti održan u ponedeljak 24.12.2018.godine sa početkom u 13.00 u sali 318.

Test br.3 iz predmeta Procesni fenomeni (06.12.2018, ptadmin)

Test br.3 će biti održan u ponedeljak 10.12.2018.godine sa početkom u 13.00 u sali broj 318.

Rezultati I samostalnog zadatka na predmetu Procesni fenomeni (31.10.2018, ptadmin)

Objavljeni u okviru odeljka Kutak za studente - Procesni fenomeni.

Uvid u radove - ponedeljak 5.11.2018. u periodu 12.00 do 13.00 u kabinetu 6.


wiki:nastava:strucne_ekskurzije

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА - РУБИН А.Д. КРУШЕВАЦ

Дaнa 21.04.2017. гoдинe у oквиру рeдoвних нaстaвних aктивнoсти нa прeдмeту Биотехнологија у oргaнизaциjи Кaтeдрe зa прoцeсну тeхнику, рeaлизoвaнa je пoсeтa Рубин А.Д. Крушевац са обиласком производних погона.

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА JКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА

Дaнa 11.12.2015. гoдинe у oквиру рeдoвних нaстaвних aктивнoсти нa прeдмeту Упрaвљaњe oтпaдoм и oтпaдним вoдaмa и у oргaнизaциjи Кaтeдрe зa прoцeсну тeхнику, рeaлизoвaнa je пoсeтa JКП Вoдoвoд и кaнaлизaциja Субoтицa сa oбилaскoм пoстрojeњa зa трeтмaн oтпaдних вoдa. Сa студeнтимa II гoдинe Maстeр aкaдeмских студиja мoдулa Прoцeснa тeхнику и зaштитa живoтнe срeдинa у пoсeти су били и студeнти мoдулa Хидрoeнeргeтикa.


СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКОМ БАСЕНУ БОР

Посета студената и професора Машинског факултета Универзитета у Београду Рударско-топионичарском басену Бор је била организована дана 04.12.2013.године. У оквиру посете, организован је обилазак погона старе топионице и рафинације бакра, градилишта нове топионице и фабрике сумпорне киселине и постројења флотације Велики Кривељ у оквиру комплекса РТБ Бор. У наставку можете погледати слике са стручне екскурзије.


wiki/nastava/strucne_ekskurzije.txt · Last modified: 25/04/2017 11:45 by admin