User Tools

Site Tools


wiki:nastava:oas

 

1. СТЕПЕН СТУДИЈА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

180 ЕСПБ

 

Час.

1. година

2. година

3. година

нед.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

 

 

 

 

 

 

2

TM – 1.1.5

TM – 2.1.5

TM – 3.1.5

НС - 4.1.5

НС - 5.1.5

НС - 6.1.5

3

Математика

Математика

Математика

Термодинамика

Механика

Електротехника

4

1

2

3

Б

флуида Б

и електроника

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

НС – 1.2.5

НС - 2.2.5

НС - 3.2.5

НС - 4.2.5

НС - 5.2.5

НС - 6.2.5

8

Механика

Основи отпорности

Механика 2

Механика 3

Нумеричке

Аутоматско

9

1

конструкција

 

 

методе

управљање

10

 

 

 

 

 

 

11

АО - 1.3.2 Констр. геом.

 

 

 

 

 

12

и графика

TM – 2.3.5

НС - 3.3.5

НС - 4.3.5

СА - 5.3.5

Изборни

13

НС – 1.3.3

Инж. графика

Машински

Машински

Технологија

предмет

14

Отпорност

 

елементи 1

елементи 2

машинске обраде

СА - 6.3.5

15

материјала

 

 

 

 

 

16

 

AO – 2.4.2 Машински

 

 

 

 

17

TM – 1.4.5

материјали 1

AO – 3.4.5

Изборни

Изборни

Изборни

18

Физика и

AO – 2.4.3

Машински

предмет

предмет

предмет

19

мерење

Друшт.пред.

материјали 2

СА - 4.4.5

СА - 5.4.5.

СА - 6.4.5

20

 

 

 

 

 

 

21

AO – 1.5.2

AO – 2.5.2

 

 

Изборни

 

22

Енглески 1

Енглески 2

Изборни

СА - 4.5.4

предмет СА - 5.5.2

Завршни предмет

23

 

AO – 2.5.3

предмет

Машинско

 

(B.Sc. рад)

24

AO – 1.5.3

Рачунарски

CA - 3.5.5

инжењерство у пракси

Изборни

СА - 6.5.5

25

Програмирање

алати

 

 

предмет СА - 5.5.3

 

 

 

 

 

Стручна пракса

 

 

 

 

 

 

Б (*)

 

 

 

 

 

 

4.5.1

 

 

 

 

БЕЛА ПОЉА – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ОБОЈЕНА ПОЉА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

Сви предмети су једносеместрални, фонд часова једног блока – 5 часова недељно

 

Блок од 5 часова недељно – 6 ЕСПБ

Блок од 2 часа недељно – 2 ЕСПБ

Блок од 3 часа недељно – 4 ЕСПБ

 

Стручна пракса Б – блок од 46 часова, изводи се кроз самосталан рад студента и носи 1 ЕСПБ

Машинско инжењерство у пракси носи 5 ЕСПБ

Завршни предмет носи 6 ЕСПБ и може бити изабран само предмет који је студент слушао и полагао у претходном периоду

 

АО – Академски-општеобразовни предмети

ТМ – Теоријско-методолошки предмети

НС – Научно-стручни предмети

СА – Стручно-апликативни предмети

wiki/nastava/oas.txt · Last modified: 26/01/2017 13:57 by admin