User Tools

Site Tools


wiki:nastava:mas

 

2. СТЕПЕН СТУДИЈА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

120 ЕСПБ

 

Право уписа на Мастер академске студије имају студенти са завршеним Основним академским студијама неког од факултета техничке струке.

Студенти који имају завршене Основне струковне студије неке од високих школа, на Факултету уписују Основне академске студије (немају право да аутоматски упишу Мастер академске студије).

 

Час.

1. година

2. година

нед.

1.

2.

3.

4.

1

 

 

 

 

2

Предмет

Предмет

Предмет

Стручна пракса М*1

3

Изборног модула

Изборног модула

Изборног модула

4.

4

1.1.5

2.1.5

3.1.5

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Предмет

Предмет

Предмет

 

8

Изборног модула

Изборног модула

Изборног модула

 

9

1.2.5

2.2.5

3.2.5

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

Механика М

Предмет

Предмет

 

13

или

Изборног модула

Изборног модула

Мастер

14

Механика флуида М

2.3.5

3.3.5

(M.Sc.) рад

15

1.3.5

 

 

4.9

16

 

 

 

 

17

Термодинамика М

Изборни

Изборни

 

18

или

предмет

предмет

 

19

Мехатроника

2.4.5

3.4.5

 

20

1.4.5

 

 

 

21

 

Изборни предмет

Изборни предмет

 

22

Изборни

2.5.2

3.5.2

 

23

предмет

 

 

 

24

1.5.5

Изборни предмет

Изборни предмет

 

25

 

2.5.3

3.5.5

 

 

 

БЕЛА ПОЉА – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ОБОЈЕНА ПОЉА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

Сви предмети су једносеместрални, фонд часова једног блока – 5 часова недељно

 

Блок од 5 часова недељно – 6 ЕСПБ

Блок од 2 часа недељно – 2 ЕСПБ

Блок од 3 часа недељно – 4 ЕСПБ

 

Стручна пракса M – блок од 46 часова, изводи се кроз самосталан рад студента и носи  ЕСПБ

Мастер (M.Sc.) рад – студентски истраживачки рад који носи 29 ЕСПБ.

Мастер (M.Sc.) рад узима се код наставника или обавезних предмета Модула или изборних предмета које је студент током студија положио. Носиоци Модула прописују листу могућих предмета за М.Sc. рад. Мастер рад мора садржати бар две од следећих области: материјал о проученој и обрађеној теми, сопствени нумерички прорачун, сопствени експериментални рад и/или сопствено пројектовање. Одбрана M.Sc. рада може бити спроведена тек пошто студент положи све испите на Мастер студијама.

 

 

 

wiki/nastava/mas.txt · Last modified: 26/05/2017 16:45 by ptadmin