User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Rezultati ispita iz predmeta Biotehnologija objavljeni su u Kutku za studente (06.07.2018, admin)
Usmeni će biti održan u utorak 10.07.2018. u 9 h

Резултати остварени на испиту из предмета Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године (18.06.2018, ptadmin)

Резултати остварени на испиту Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године објављени су у оквиру одељка Кутак за студенте-Процесна енергетика. Упис оцена ће бити организован у понедељак 18.06.2018.г и у уторак 19.06.2018.године у периоду од 9.00 до 10.00 у кабинету 6. Студенти који нису доставили извештај о лабораторијској вежби дужни су да исти доставе предметном наставнику пре уписа оцене у индекс.

Остварени резултати на предмету Процесна енергетика (18.06.2018, ptadmin)

У оквиру одељка Кутак за студенте -Процесна енергетика објављен је списак са оствареним поенима у оквиру наставних активности. Студенти који су обележени црвеном бојом у обавези су да доставе извештаје о лабораторијској вежби! Последњи термин за достављање извештаја је 25.06.2018.


wiki:nastava:mas

 

2. СТЕПЕН СТУДИЈА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

120 ЕСПБ

 

Право уписа на Мастер академске студије имају студенти са завршеним Основним академским студијама неког од факултета техничке струке.

Студенти који имају завршене Основне струковне студије неке од високих школа, на Факултету уписују Основне академске студије (немају право да аутоматски упишу Мастер академске студије).

 

Час.

1. година

2. година

нед.

1.

2.

3.

4.

1

 

 

 

 

2

Предмет

Предмет

Предмет

Стручна пракса М*1

3

Изборног модула

Изборног модула

Изборног модула

4.

4

1.1.5

2.1.5

3.1.5

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Предмет

Предмет

Предмет

 

8

Изборног модула

Изборног модула

Изборног модула

 

9

1.2.5

2.2.5

3.2.5

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

Механика М

Предмет

Предмет

 

13

или

Изборног модула

Изборног модула

Мастер

14

Механика флуида М

2.3.5

3.3.5

(M.Sc.) рад

15

1.3.5

 

 

4.9

16

 

 

 

 

17

Термодинамика М

Изборни

Изборни

 

18

или

предмет

предмет

 

19

Мехатроника

2.4.5

3.4.5

 

20

1.4.5

 

 

 

21

 

Изборни предмет

Изборни предмет

 

22

Изборни

2.5.2

3.5.2

 

23

предмет

 

 

 

24

1.5.5

Изборни предмет

Изборни предмет

 

25

 

2.5.3

3.5.5

 

 

 

БЕЛА ПОЉА – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ОБОЈЕНА ПОЉА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

Сви предмети су једносеместрални, фонд часова једног блока – 5 часова недељно

 

Блок од 5 часова недељно – 6 ЕСПБ

Блок од 2 часа недељно – 2 ЕСПБ

Блок од 3 часа недељно – 4 ЕСПБ

 

Стручна пракса M – блок од 46 часова, изводи се кроз самосталан рад студента и носи  ЕСПБ

Мастер (M.Sc.) рад – студентски истраживачки рад који носи 29 ЕСПБ.

Мастер (M.Sc.) рад узима се код наставника или обавезних предмета Модула или изборних предмета које је студент током студија положио. Носиоци Модула прописују листу могућих предмета за М.Sc. рад. Мастер рад мора садржати бар две од следећих области: материјал о проученој и обрађеној теми, сопствени нумерички прорачун, сопствени експериментални рад и/или сопствено пројектовање. Одбрана M.Sc. рада може бити спроведена тек пошто студент положи све испите на Мастер студијама.

 

 

 

wiki/nastava/mas.txt · Last modified: 26/05/2017 16:45 by ptadmin