User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Upravljanje otpadom i otpadnim vodama - dodatni termin ispita (14.03.2018, admin)

Datum polaganja ispita: 28.03.2018. god.

Vreme polaganja ispita: 11:00h

Prijavljeni studenti:

Milan Peseki

Bojan Ristevski

Katarina Milivojčević

Mina Rakić

Jovan Tomović

Nikola Milatović

Miloš Milisavljević

Marija Stanković

Marijana Krstić

Stevan Galić

Veljko Antić

Boris Bajin i

Svetlana Kuburović

Nastava na predmetu Peći i kotlovi u industriji (20.02.2018, ptadmin)

Nastava na predmetu Peći i kotlovi u industriji se izvodi utorkom od 09:00 do 14:00 u sali 512 na V spratu.

Konsultacije na ovom predmetu:

doc. dr Mirjana Stamenić - utorak i sreda od 14:00 do 15:00 u kabinetu 006 Tomislav Simonović - utorak i sreda 14:00 do 15:00 u kabinetu 012V


wiki:kontakt

Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet
Katedra za procesnu tehniku

Adresa:
KRALJICE MARIJE 16
11120 BEOGRAD

Telefon: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
Faks: 011/3370 364, 3370 366

email: sefkat_pt@mas.bg.ac.rs
http://pt.mas.bg.ac.rs


NASTAVNICI

dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš.
redovni profesor
Šef Katedre za procesnu tehniku

kabinet: 113
termin prijema studenata: ponedeljkom od 13.00 do 14.00 i sredom od 13.00 do 14.00
tel: 011/3302 389
faks: 011/3370 364
email: apetrovic@mas.bg.ac.rs


dr Srbislav Genić, dipl.inž.maš.
redovni profesor

kabinet: 013 i 416
termin prijema studenata: ponedeljkom od 12.00 do 13.00, utorkom 12.00 do 13.00
tel: 011/3370 360, 3302 363
faks: 011/3370 364
email: sgenic@mas.bg.ac.rs


dr Aleksandar Jovović, dipl.inž.maš.
redovni profesor

kabinet: 06 i 410
termin prijema studenata: sredom od 13.00 do 14.00 i petkom od 13.00 do 14.00
tel: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: ajovovic@mas.bg.ac.rs


dr Dejan Radić, dipl.inž.maš.
vanredni profesor

kabinet: 06 i 410
termin prijema studenata: četvrtkom od 13.00 do 14.00 i petkom od 13.00 do 14.00
tel: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: dradic@mas.bg.ac.rs

dr Nenad Mitrović, dipl.inž.maš.
docent

kabinet: 416
termin prijema studenata: ponedeljkom od 13.00 do 14.00 i sredom od 13.00 do 14.00

email: nmitrovic@mas.bg.ac.rs


dr Mirjana Stamenić, dipl.inž.maš.
docent

kabinet: 06 i 410
termin prijema studenata: utorkom od 13.00 do 14.00 i sredom od 13.00 do 14.00
tel: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: mstamenic@mas.bg.ac.rs


dr Marko Obradović, dipl.inž.maš.
docent

kabinet: 06 i 410
termin prijema studenata: četvrtkom od 13.00 do 14.00 i petkom od 13.00 do 14.00
tel: 011/3370 366, 3370 249, 3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: mobradovic@mas.bg.ac.rs


ASISTENTI

dr Dušan Todorović, dipl.inž.maš.

kabinet: 410
termin prijema studenata: utorkom od 13.00 do 14.00 i četvrtkom od 13.00 do 14.00
tel: 011/3302 310
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: dtodorovic@mas.bg.ac.rs


Miloš Ivošević, dipl.inž.maš.

kabinet: 013
termin prijema studenata: ponedeljkom od 12.00 do 13.00 i utorkom od 12.00 do 13.00

email: mivosevic@mas.bg.ac.rs


Nikola Karličić, dipl.inž.maš.

kabinet: 06
termin prijema studenata: utorkom od 13.00 do 14.00 i četvrtkom od 13.00 do 14.00
tel: 011/3302 212
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: nkarlicic@mas.bg.ac.rs


SARADNICI/DOKTORANTI

dr Nikola Tanasić, dipl.inž.maš.

naučni saradnik
kabinet: 410
termin prijema studenata: utorkom 13.00 do 14.00 i sredom od 13.00 do 14.00
tel: 011/3302 310
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: ntanasic@mas.bg.ac.rs


Tomislav Simonović, dipl.inž.maš.

kabinet: 410
termin prijema studenata: utorkom od 13.00 do 14.00 i četvrtkom od 13.00 do 14.00
tel: 011/3302 310
faks: 011/3370 364, 3370 366
email: tsimonovic@mas.bg.ac.rs


wiki/kontakt.txt · Last modified: 23/01/2017 12:47 by admin