User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Promena termina za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika (19.09.2017, ptadmin)

Termin za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika u oktobarskom ispitnom roku je subota 23.09.2017.godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu 6.wiki:istrazivanje_i_razvoj

Naučno-istraživački projekti


Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja u periodu 2011 - 2016. godine

Razvoj i izgradnja demonstracionog postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije sa gasifikacijom biomase TR33049


wiki/istrazivanje_i_razvoj.txt · Last modified: 23/01/2017 12:47 by admin