User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Rezultati ispita iz predmeta Biotehnologija objavljeni su u Kutku za studente (06.07.2018, admin)
Usmeni će biti održan u utorak 10.07.2018. u 9 h

Резултати остварени на испиту из предмета Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године (18.06.2018, ptadmin)

Резултати остварени на испиту Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године објављени су у оквиру одељка Кутак за студенте-Процесна енергетика. Упис оцена ће бити организован у понедељак 18.06.2018.г и у уторак 19.06.2018.године у периоду од 9.00 до 10.00 у кабинету 6. Студенти који нису доставили извештај о лабораторијској вежби дужни су да исти доставе предметном наставнику пре уписа оцене у индекс.

Остварени резултати на предмету Процесна енергетика (18.06.2018, ptadmin)

У оквиру одељка Кутак за студенте -Процесна енергетика објављен је списак са оствареним поенима у оквиру наставних активности. Студенти који су обележени црвеном бојом у обавези су да доставе извештаје о лабораторијској вежби! Последњи термин за достављање извештаја је 25.06.2018.


wiki:akreditovana_laboratorija


UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET

LABORATORIJA ZA PROCESNU TEHNIKU, ENERGETSKU EFIKASNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE


Kraljice Marije 16, 11000 Beograd
Tel. centrala 011/3302 200


Rukovodilac laboratrije: prof. dr Dejan Radić 011/3370 366
email: dradic@mas.bg.ac.rs


Zamenici rukovodioca laboratorije:
prof. dr Aleksandar Petrović 011/3302 389
apetrovic@mas.bg.ac.rs
prof. dr Srbislav Genić 011/3302 360
sgenic@mas.bg.ac.rs


Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine je akreditovana laboratorija za ispitivanje koja posluje u okviru Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Kao nova organizaciona struktura, akreditovana laboratorija je proizašla iz iskustava stečenih ispitivanjima koja su članovi Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu obavljali u okviru naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privrednim organizacijama.

U okviru Laboratorije radi 10 zaposlenih, prvenstveno nastavnika Mašinskog fakulteta u Beogradu, specijalizovanih u oblastima procesnog inženjerstva, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, za koje je Laboratorija akreditovana.


Predmet ispitivanja Vrsta ispitivanja Opseg merenja (gde je primenjivo) Standard
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu Hidrostatičko ispitivanje p = 0 – 40 bar SRPS EN 13445-5:2010, t.10.2.3.3
Komorni kotlovi Hidrostatičko ispitivanje p = 0 – 40 bar SRPS EN 12953-5:2010, t.5.7.2.3
Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS EN 12953-11:2009
Vodogrejni kotlovi i pomoćna oprema Hidrostatičko ispitivanje p = 0 – 40 bar SRPS EN 12952-6:2012, t.10.2
Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS EN 12952-15:2009
Parni kotlovi Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS M.E2.2013:1980 (povučen)
DIN 1942:1994
(povučen)
Cevovodne armature Ispitivanje čvrstoće kućišta p = 0 – 40 bar SRPS EN 12266-1: 2013, P10
Ispitivanje zaptivenosti kućišta SRPS EN 12266-1: 2013, P11
Ispitivanje zaptivenost sedišta SRPS EN 12266-1: 2013, P12
Ispitivanje čvrstoće zapornog tela SRPS EN 12266-1: 2013, P20
Ispitivanje zaptivanja povratnog sedišta SRPS EN 12266-1: 2013, P21
Razmenjivači toplote Toplotne performanse (merenje protoka, temperature i pada pritiska) protok: 0-9 m/s, temperatura: 0-200oC
pad pritiska: 0-1,5 bar
SRPS EN 305: 2012
SRPS EN 1148:2012
Kule za hlađenje vode Toplotne performanse (merenje protoka, temperature i pada pritiska) protok: 0-9 m/s, temperatura: 0-200oC
pad pritiska: 0-1,5 bar
SRPS EN13741:2012
CTI code ATC 105/00: 2000
Vazduh
Otpadni gas
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije azotnih oksida NO, NO2 i NOx (hemiluminescencija) NOx: 0 – 2500 ppm SRPS ISO 10396:2010(1)
SRPS ISO 10849:2010(1)
SRPS EN 14792:2009(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije sumpor-dioksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija NDIR) SO2: 0 – 3000 ppm SRPS ISO 10396:2010(1)
SRPS ISO 7935:2010(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije ugljenmonoksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija NDIR) CO: 0 – 5000 ppm SRPS ISO 15058:2009(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije kiseonika (paramagnetizam) O2: 0 – 25% vol SRPS EN 14789:2009(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije ugljenmonoksida, ugljen-dioksida i kiseonika CO: 0 – 5000 ppm
CO2: 0 – 20% vol
O2: 0 – 25% vol
SRPS ISO 10396:2010(1)
SRPS ISO 12039:2011(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika (metoda plameno-jonizujeće detekcije) 0 – 1000 mg/m3 SRPS EN 12619:2013(1
0 – 10000 ppm SRPS EN 13526:2009(1)
Određivanje dimnog broja pri sagorevanju ulja za loženje
pri sagorevanju ulja za loženje
Bacharach skala: 0 - 9 SRPS B.H8 270:1968
Određivanje masene koncentracije praškastih materija (gravimetrijska metoda) 20 – 1000 mg/m3 SRPS ISO 9096:2010(1)
SRPS ISO 10780:2010(1)
< 50 mg/m3 SRPS EN 13284-1:2009(1)

(1) Laboratorija ispunjava zahteve za periodično merenje emisije u skladu sa SRPS CEN/TS 15675 i (uzorkovanje).

Akreditacija važi do: 29.12.2018.godine

wiki/akreditovana_laboratorija.txt · Last modified: 24/04/2018 15:46 by admin