User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Promena termina za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika (19.09.2017, ptadmin)

Termin za polaganje ispita iz predmeta Procesna energetika u oktobarskom ispitnom roku je subota 23.09.2017.godine sa početkom u 12.00 časova u kabinetu 6.start

UNIVERZITET U BEOGRADU

MAŠINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PROCESNU TEHNIKUPREZENTACIJA MODULA ZA PROCESNU TEHNIKU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

TERMINI PRIJEMA STUDENATA

Nastavnici i saradnici na Katedri za procesnu tehniku primaće studente u jesenjem semestru školske 2015/16. godine u sledećim terminima Prijem studenata_PTH.


start.txt · Last modified: 24/03/2017 12:41 by admin